Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Białymstoku

Chcesz wybrać studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Białymstoku? Co musisz wiedzieć, zanim podejmiesz decyzję o wyborze tego kierunku?

Czy warto studiować kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna?

Jak ważne jest kształcenie przedszkolne i wczesnoszkolne specjalnie nie trzeba nikogo przekonywać. Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pozwolą Ci zdobyć kwalifikacje pedagogiczne i nauczycielskie wymagane w pracy z dziećmi na najwcześniejszych etapach edukacji. Oczywiście nie są to studia dla wszystkich, ale już sam fakt, że myślisz o ich podjęciu, sugeruje, że możesz podsiadać predyspozycje do pracy z małymi uczniami.

Gdzie studiować kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Białymstoku?

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna proponują Uniwersytet w Białymstoku oraz Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie w Białymstoku

Absolwent kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, prowadzonego przez Wydział Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku, będzie dysponować pogłębioną i rozszerzoną wiedzą pedagogiczną, psychologiczną, historyczno-filozoficzną, społeczno-kulturową, biologiczną, stanowiącą teoretyczne podstawy działalności edukacyjnej w obszarze kształcenia, wychowania, rozwoju i autokreacji człowieka.

Studenci będą rozwijać umiejętności samodzielnego zdobywania fachowej wiedzy i posługiwania się nią w celu opisywania, analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych, oryginalnych rozwiązań ważnych problemów pedagogicznych oraz efektywnego realizowania konkretnych działań praktycznych,  zwłaszcza tych, odnoszących się do edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.

Absolwent tego kierunku będzie posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w pracy z dziećmi w przedszkolu i szkole, a więc dysponować pełnymi kwalifikacjami do pracy jako nauczyciel w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz w alternatywnych formach pracy z małym dzieckiem.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku

Student pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku zdobywa wiedzę ogólną o charakterze nauk humanistycznych, zdobywa profesjonalne przygotowanie pedagogiczne, psychologiczne, metodyczne i merytoryczne; potrafi dokonać diagnozy rozwoju dziecka; nabywa umiejętności projektowania pracy dydaktyczno-wychowawczej, do prowadzenia pracy indywidualnej i zespołowej, poznaje nowoczesne formy współpracy z rodzicami; posiada kompetencje do rozwojowego działania na rzecz dzieci ich nauczania i kształcenia.

Student nabywa także umiejętności w zakresie m. in.: obserwacji sytuacji i zadań pedagogicznych, projektowania i prowadzenia działań pedagogicznych, wykorzystywania w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodne sposoby organizowania środowiska uczenia się i nauczania, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci lub uczniów oraz grup.

Absolwent tego kierunku będzie mógł pracować w przedszkolu oraz w klasach I – III szkoły podstawowej.

Uczelnie prowadzące kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Białymstoku

Więcej informacji o kierunkach pedagogicznych, ich opisy, informacje o zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie studia pedagogiczne Białystok.

Czytaj także:

Interesujesz się zagadnieniami pedagogicznymi lub myślisz o pracy w instytucjach związanych z edukacją, nauką, albo organizowaniem szkoleń, chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce? Sprawdź stronę studia pedagogiczne w Polsce.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Białymstoku:

Studia w Białymstoku

Kierunki studiów w Białymstoku

Rekrutacja na studia w Białymstoku

Uczelnie Białystok

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia