Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Uniwersytet w Białymstoku

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna realizowane są zgodnie ze standardem kształcenia nauczycieli. Zdobędziesz wiedzę pedagogiczną, psychologiczną, historyczno-filozoficzną, społeczno-kulturową, biologiczną, stanowiącą teoretyczne podstawy działalności edukacyjnej w obszarze kształcenia, wychowania, rozwoju i autokreacji człowieka.

Rozwiniesz umiejętności analizowania, interpretowania i projektowania strategii działań pedagogicznych, kreatywnego realizowania konkretnych działań praktycznych w obszarze edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym oraz planowania własnej profesjonalnej kariery. W trakcie praktyk nauczysz się samodzielnie realizować zadania nauczyciela.

Uzyskasz kwalifikacje zawodowe potrzebne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań przedszkola i szkoły, do samodzielnego tworzenia programu nauczania adekwatnego do potrzeb i możliwości dzieci.

Gdzie możesz pracować po kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna?

Absolwent kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dysponuje pełnymi kwalifikacjami do pracy jako nauczyciel w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Studia zapewniają przygotowanie o charakterze interdyscyplinarnym, teoretyczno-praktycznym, uprawniające do pełnienia roli zawodowej nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III szkoły podstawowej).

Poznaj inne propozycje kierunków:

Studia społeczne Białystok
Studia pedagogiczne Białystok
Uniwersytet w Białymstoku

Materiały; opis kierunku na stronie Uczelni

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia