Kierunki studiów LublinnewStudia LublinStudia pedagogiczne

Pedagogika w Lublinie

Kierunek pedagogika to studia dla osób, które kochają dzieci, lubią z nimi pracować i czerpią satysfakcję z pracy wychowawczej z młodym człowiekiem. Sprawdzamy, które uczelnie w Lublinie proponują studia na kierunku pedagogika?

W Lublinie jest kilka propozycji studiów na kierunkach pedagogicznych. Do wyboru jest pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz pedagogika specjalna. To kierunki, na których studia mają charakter jednolitych studiów magisterskich. My naszą uwagę chcemy poświęcić kierunkowi pedagogika, który realizowany jest jako studia licencjackie.

Trzy lubelskie uczelnie dają gwarancję zdobycia rzetelnego wykształcenia pedagogicznego w ramach kierunku. UMCS, KUL oraz niepaństwowa Lubelska Akademia WSEI.

Kierunek pedagogika na UMCS

Przed absolwentami pedagogiki na UMCS otwierają się szerokie możliwości zatrudnienia. Oczywiście dużo zależy od ukończonej na studiach specjalności (te wymienione niżej). Miejscem pracy mogą być: placówki socjalizacyjne (domy dziecka), pogotowia opiekuńcze, świetlice opiekuńczo-wychowawcze, środowiskowe i socjoterapeutyczne, Wioski Dziecięce SOS, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, jako pedagog w ośrodkach interwencji kryzysowej, instytucjach rynku pracy, takich jak biura karier, instytucje szkoleniowe, urzędy pracy, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz dzieci i młodzieży.

W ramach oferty edukacyjnej UMCS na kierunku pedagogika studenci mają do wyboru specjalności:

  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią  pedagogiczną (specjalność nauczycielska)
  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z doradztwem edukacyjno-zawodowym (specjalność nauczycielska)
  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z interwencją kryzysową wobec dzieci i młodzieży (specjalność nauczycielska)

Już po ukończeniu studiów I stopnia uzyskać można pełne przygotowanie pedagogiczne, które uprawnia do pracy m.in. jako: pedagog szkolny, nauczyciel wychowawca w świetlicach szkolnych, nauczyciel terapeuta pedagogiczny, wychowawca w bursach szkolnych i internatach, pedagog w poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciel doradca edukacyjno-zawodowy.

Pedagogika w Akademii WSEI w Lublinie

W ofercie niepaństwowej uczelni na kierunku pedagogika znaleźć można propozycję specjalności:

  • pedagogika opiekuńcza i terapeutyczna
  • profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Pierwsza ze specjalności adresowana jest do wszystkich, których interesuje praca z dziećmi, młodzieżą, osobami starszymi i niepełnosprawnymi wymagającymi opieki, terapii i profesjonalnego wsparcia.

Specjalność Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, przeznaczona jest dla osób zainteresowanych problematyką przestępczości, uzależnień, zachowań dewiacyjnych oraz dysfunkcji rodziny. Program kształcenia trwa 3 lata i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Specjalności na kierunku pedagogika na KUL w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski na studiach I stopnia kierunku pedagogika oferuje studentom specjalności:

  • pedagogika szkolna z profilaktyką
  • pedagogika rodziny, poradnictwo i kuratela rodzinna
  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja

O kierunku pedagogika na KUL dowiedz się więcej z filmu:

Kierunek pedagogika w Lublinie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia pedagogiczne Lublin. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia pedagogiczne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Lublinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Lublinie:

Studia w Lublinie

Kierunki studiów w Lublinie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Uczelnie Lublin

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia