Kierunki studiów KielcenewStudia KielceStudia pedagogiczne

Pedagogika specjalna w Kielcach

Pedagogika specjalna przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego w zakresie edukacji włączającej oraz – zgodnie z proponowaną ścieżką kształcenia – edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Kandydaci, którzy chcą wybrać kierunek pedagogika specjalna w Kielcach, mogą skorzystać z oferty przygotowanej przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego.

Jednolite studia magisterskie przygotowują do refleksyjnego rozumienia niepełnosprawności i praw osób z niepełnosprawnościami w zakresie partycypacji we wszystkich obszarach życia. Studia realizują idee inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnościami – w tym edukacji włączającej.

Studenci zdobywają wiedzę o miejscu pedagogiki specjalnej w grupie nauk humanistycznych, społecznych i medycznych. Poznają jej tradycyjne i nowoczesne nurty, kierunki i przedstawicieli. Uczą się wykorzystywać wiedzę o integralnym rozwoju człowieka do rozpoznawania i interpretowania nietypowości i zakłóceń.

Absolwenci będą dysponować zaawansowaną wiedzą w obszarze tworzenia relacji osobowych i społecznych z możliwością stosowania komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Będą rozumieć i interpretować złożoność różnych środowisk wspierających – edukacyjnych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Będą również posiadać wiedzę z zakresu subdyscyplin pedagogiki specjalnej i ich specyfiki, dysponując przy tym ugruntowaną wiedzą o uczestnikach działalności edukacyjnej, rehabilitacyjnej, terapeutycznej i resocjalizacyjnej, a także grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania z obszaru pedagogiki specjalnej. Absolwenci będą potrafili zastosować odpowiednie rozwiązania metodyczne, z przekonaniem o sensie i wartości odziaływań wobec osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w różnych fazach ich życia.

Perspektywy zawodowe:

  • placówki oświatowe,
  • przedszkola,
  • przedszkola specjalne,
  • szkoły i placówki ogólnodostępne,
  • szkoły i placówki ogólnodostępne z oddziałami integracyjnymi,
  • szkoły i placówki integracyjne,
  • szkoły i placówki ogólnodostępne z oddziałami specjalnymi,
  • szkoły specjalne, prowadzące kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów z niepełnosprawnościami,
  • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Pedagogika specjalna – Kielce

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia pedagogiczne Kielce. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia pedagogiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Pedagogika w Kielcach

Pedagogika wciąż popularna wśród kandydatów daje szansę zdobycia kompetencji pozwalających…

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Kielcach.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Kielcach:

Studia w Kielcach

Kierunki studiów w Kielcach

Rekrutacja na studia w Kielcach

Uczelnie Kielce

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia