Kierunki studiówKierunki studiów PoznańStudia chemiczneStudia Poznań

Inżynieria chemiczna i procesowa – Politechnika Poznańska

Chcesz wdrażać nowe rozwiązania inżynierskie? Interesuje Cię praca w branżach w których inżynieria procesowa stanowi podstawowy czynnik ekonomicznej i ekologicznej produkcji? Kierunek Inżynieria chemiczna i procesowa na Politechnice Poznańskiej może okazać się strzałem w dziesiątkę.

Studia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa na Politechnice Poznańskiej gwarantują pozyskanie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do tworzenia i materializacji nowych idei, a zwłaszcza wyrabiają i doskonalą umiejętności w zakresie projektowania nowych oraz unowocześniania istniejących instalacji do prowadzenia procesów technologicznych.

Program studiów, oprócz podstawowych wiadomości z chemii oraz przedmiotów ogólnotechnicznych, pozwala zapoznać się z szeregiem operacji jednostkowych, typowych dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego i innych przemysłów przetwórczych.

Kształcenie ma charakter szeroko profilowany. Student zdobywa wiedzę z zakresu chemii, technologii chemicznej i biotechnologii oraz przedmiotów ogólnotechnicznych (materiało- i maszynoznawstwo, termodynamika procesowa, informatyka, elektrotechnika i elektronika, pomiary i sterowanie przemysłowe, ochrona środowiska, metody kontroli procesów technologicznych).

Student poznaje także szereg operacji występujących w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i innych przemysłach przetwórczych (farmaceutycznym, rolno-spożywczym, zielarskim, kosmetycznym, papierniczym) oraz w energetyce.

Szczególny nacisk jest położony na takie przedmioty specjalistyczne, jak: matematyczne podstawy i modelowanie procesów transportu, reologia stosowana, zjawiska przepływowe i mieszanie układów ciekłych i wielofazowych, kinetyka i dynamika procesów wymiany ciepła i masy, inżynieria reaktorów, technologia i fizykochemia rozpuszczalników, inżynieria ośrodków porowatych, inżynieria elektrochemiczna, gospodarka wodno-ściekowa, projektowanie procesów i urządzeń technologicznych.

Studia te kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Programy nauczania zostały ustawione w taki sposób, aby oprócz systematyki wiedzy, zapewniały nowoczesny w formie i treści przebieg procesu kształcenia, w trakcie którego na każdym szczeblu duży nacisk stawiany jest na wykorzystywanie technik komputerowych oraz zagadnienia współczesnej normalizacji i standaryzacji.

Strona kierunku: INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA , Politechnika Poznańska

Chcesz może dowiedzieć się więcej o kierunkach z listy powyżej. Zobacz stronę studia chemiczne Poznań. Dla osób, które szukają innych ofert, także w innym mieście przydatna może okazać się strona studia chemiczne w Polsce.

Czytaj również

Chemia w Poznaniu

Chemia to zdecydowanie jeden z filarów społeczeństw opartych na wiedzy….

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Poznaniu.

Materiały: opis kierunku na stronie Uczelni

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Poznaniu:

Studia w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Uczelnie Poznań

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia