Politechnika Poznańska

uczelnia publiczna, Poznań

Misja, którą realizuje  Politechnika Poznańska to kształcenie wysokokwalifikowanych kadr w szeroko rozumianej inżynierii, w ścisłym związku z badaniami naukowymi, rozwojem technologii i innowacji, we współpracy z gospodarką i społeczeństwem. Obecnie Politechnika Poznańska jest dziewięciowydziałową szkołą wyższą, kształcącą prawie dwadzieścia tysięcy studentów na 37. kierunkach. Na Uczelni pracuje ponad tysiącosobowa kadra nauczycieli akademickich.

Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań www.put.poznan.pl
Politechnika Poznańska
Politechnika Poznańska prowadzi szeroko rozwinięte prace naukowo-badawcze i zajęcia dydaktyczne na 24. kierunkach studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz na 14. kierunkach studiów niestacjonarnych I stopnia i 12. drugiego stopnia. Ogółem w Politechnice Poznańskiej kształci się prawie dwadzieścia tysięcy studentów. Od roku akademickiego 2006/2007 Politechnika Poznańska prowadzi również dotychczasowe studia doktoranckie jako studia III stopnia.

Kierunki studiów - Politechnika Poznańska

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

Rekrutacja

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znaleźć można w dziale KANDYDAT, REKRUTACJA lub Uchwale Senatu na stronie Politechnika Poznańska

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni: www.put.poznan.pl/pl/rekrutacja/studia-podyplomowe

Kontakt

Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań https://www.put.poznan.pl

Politechnika Poznańska - aktualności z uczelni, rekrutacja na studia, kierunki

Lokalizacja

Studia w Poznaniu i województwie wielkopolskim