Elektrotechnika w Poznaniu

A może studia techniczne w Poznaniu? Jeżeli interesujesz się elektrotechniką, elektroniką, mechatroniką, napędami elektrycznymi, motoryzacją, elektromobilnością, odnawialnymi źródłami energii lub elektroenergetyką, to kierunek elektrotechnika będzie świetnym wyborem!

Studia na kierunku elektrotechnika proponuje kandydatom Politechnika Poznańska.

Elektrotechnika na Politechnice Poznańskiej

Na uniwersalnym i nowocześnie zorganizowanym kierunku elektrotechnika (studia prowadzi Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej) kształceni są na wysokim poziomie specjaliści w zakresie: techniki świetlnej, elektrotermii, maszyn elektrycznych i układów wykonawczych automatyki, energoelektroniki, techniki mikroprocesorowej, mechatroniki, elektromobilności, układów elektrycznych i elektronicznych w pojazdach, elektroenergetyki oraz odnawialnych źródeł energii.

Kształcenie ma charakter profilowy. Student zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu elektrotechniki, automatyki, elektroniki, informatyki, elektroenergetyki oraz przedmiotów ogólnotechnicznych (tj. matematyki, fizyki, metod numerycznych, inżynierii materiałowej, geometrii i grafiki inżynierskiej, podstaw techniki świetlnej, promieniowania optycznego i elektrotermii, elektrodynamiki technicznej). W trakcie studiów, student poznaje szereg zagadnień związanych z napędem elektrycznym, maszynami elektrycznymi, energoelektroniką, techniką świetlną, odnawialnymi źródłami energii, elektroenergetyką, kompatybilnością elektromagnetyczną czy metrologią, tj. zagadnień, które mają istotne znaczenie w obszarze szeroko rozumianej inżynierii elektrycznej. Szczególny nacisk jest kładziony na przedmioty kierunkowe takie jak: teoria obwodów, teoria pola elektromagnetycznego, metrologia, elektronika i energoelektronika, maszyny elektryczne, technika mikroprocesorowa, elektroenergetyka, technika wysokich napięć, mechanika i mechatronika, urządzenia elektryczne, komputeryzacja projektowania w elektrotechnice, odnawialne źródła energii, optoelektronika, ergonomia i bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych oraz przesył i dystrybucja energii elektrycznej.

W końcowym etapie studiów studenci mogą wybrać ścieżkę kształcenia poprzez obieralność przedmiotów zgrupowanych w pięciu zakresach tematycznych:

 • Elektromobilność i układy elektryczne w pojazdach i przemyśle,
 • Elektronika, pomiary i technika świetlna,
 • Systemy i elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa,
 • Układy izolacyjne, urządzenia i instalacje elektroenergetyczne,
 • Układy przetwarzania energii i systemy sterowania w mechatronice.

Przykładowe oferowane miejsca pracy po ukończeniu elektrotechniki:

 • działy projektów i działy marketingu w firmach dostarczających sprzęt oświetleniowy,
 • firmy i biura związane z projektowaniem oświetlenia wnętrz i oświetlenia zewnętrznego (iluminacji obiektów),
 • placówki naukowo-techniczne, biura projektowe, architektoniczne i jednostki badawcze,
 • firmy produkujące przetworniki elektromechaniczne i elektromagnetyczne, układy z tymi przetwornikami,
 • zakłady produkcyjne maszyn elektrycznych i transformatorów,
 • firmy dostarczające układy wykonawcze automatyki i robotyki oraz elementy i systemy mechatroniczne,
 • przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej i kolejowej,
 • działy Głównego Energetyka w zakładach przemysłowych,
 • firmy w obszarze szeroko rozumianych usług sterowania mikroprocesorowego,
 • przedsiębiorstwa energetyki zawodowej – zakłady z sektora przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej
 • firmy informatyczne obsługujące elektroenergetykę zawodową,
 • elektrownie i elektrociepłownie,
 • firmy projektujące oraz instalacyjne w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz budynków inteligentnych,
 • biura projektów elektroenergetycznych,
 • inspektoraty gospodarki energetycznej,
 • firmy wykonawcze w dziedzinie budowy sieci, urządzeń elektrycznych i elektrowni,
 • zakłady wytwarzające elementy wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdów,
 • firmy zajmujące się produkcją urządzeń elektromobilnych oraz osprzętu dla elektromobilności,
 • serwisy pojazdów (autoryzowane oraz niezależne) oraz stacje diagnostyczne,
 • zakłady wytwarzające urządzenia do diagnostyki pojazdów samochodowych,
 • firmy świadczące usługi informatyczne w zakresie programowania, baz danych, sieci komputerowych, itp.,
 • sektory nauki, techniki i przemysłu związane z pomiarami, elektroniką oraz optoelektroniką.

Absolwent tego kierunku bez problemu poradzi sobie również z prowadzeniem indywidualnej działalności gospodarczej w zakresie:

 • szeroko rozumianej elektrotechniki,
 • energetyki,
 • elektromechaniki,
 • elektroniki,
 • informatyki stosowanej,
 • elektromobilności.

Uzyskany tytuł zawodowy inżyniera  po zakończeniu studiów pierwszego stopnia umożliwia rozpoczęcie studiów drugiego stopnia.

Ukończenie studiów drugiego stopnia i uzyskanie tytułu zawodowego  magistra inżyniera pozwala, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, ubiegać się o uzyskanie uprawnień budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Uczelnie prowadzące kierunek elektrotechnika w Poznaniu

Interesują Cię szczegóły dotyczące kierunków technicznych – sprawdź naszą stronę studia techniczne Poznań. Interesujesz się techniką, chcesz poznać więcej propozycji w tym zakresie na terenie całego kraju zobacz również: Studia techniczne w Polsce. Dla tych, którzy interesują się informatyką odpowiednie informacje na stronie studia informatyczne Poznań.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Poznaniu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Poznaniu:

Studia w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Uczelnie Poznań

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia