Kierunki studiów KrakównewStudia informatyczneStudia KrakówTOP KrakówTop studia

Informatyka stosowana w Krakowie

Wybierasz się na studia informatyczne? Szczególnie interesuje Cię kierunek informatyka stosowana w Krakowie? Zastanawiasz się jakie są różnice pomiędzy propozycjami poszczególnych krakowskich uczelni wyższych?

Czy warto studiować informatykę stosowaną?

Kandydaci na studia na kierunku informatyka stosowana muszą przejawiać predyspozycje do nauki przedmiotów ścisłych i technicznych, umiejętności analitycznego myślenia, komunikatywności, zdolności do współpracy w grupie. Główną zaletą tego kierunku są szerokie perspektywy zawodowe i ciągłe zapotrzebowanie na rynku pracy na pracowników naukowych, projektantów i twórców oprogramowania, kierowników zespołów programistycznych, analityków i administratorów systemów informatycznych, projektantów i administratorów sieci komputerowych, specjalistów od bezpieczeństwa systemów informatycznych… Można tak wymieniać bez końca. Informatyka stosowana to kierunek przyszłości i będzie on doskonałym wyborem!

Gdzie studiować kierunek informatyka stosowana w Krakowie?

Mamy dla Ciebie świetne informacje. Kierunek informatyka stosowana mają w swoich ofertach cztery krakowskie publiczne uczelnie wyższe: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. W dalszej części artykułu znajdziesz najważniejsze informacje o ich propozycjach. Wśród uczelni niepublicznych kierunek proponuje Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie.

Informatyka stosowana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (UEK)

Informatyka stosowana, którą ma w swojej ofercie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, to kierunek studiów stanowiący połączenie wiedzy informatycznej z biznesową (studia dostępne są również w języku angielskim).

Studiując ten kierunek poznasz przedmioty wchodzące w skład kanonu informatyki, a oprócz tego zyskasz solidne podstawy nauk ekonomicznych.

Obok znajomości teoretycznych podstaw informatyki, budowy i zasad działania systemów komputerowych, programowania, baz danych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych oraz projektowania systemów informacyjnych, będziesz mógł uzyskać wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania, przedsiębiorczości, rachunkowości czy prawa. Dzięki temu po skończeniu studiów będziesz dobrze rozumieć rzeczywistość gospodarczą i tym samym, z powodzeniem będziesz mógł zarówno projektować, wdrażać, administrować i analizować systemy informatyczne wspierające działalność biznesową, jak również projektować oprogramowanie tworzące systemy informatyczne.

Specjalności:

  • Inżynieria oprogramowania
  • Systemy informacyjne

Informatyka stosowana w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Kierunek informatyka stosowana, który prowadzi Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie, to studia inżynierskie (3,5 roku – 7 semestrów) dostępne w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Partnerem strategicznym kierunku jest firma Microsoft.

Postawiliśmy sobie cel: być liderem w nauczaniu technologii Microsoft w Małopolsce. Bazujemy wyłącznie na środowiskach deweloperskich, bazodanowych, serwerowych Microsoft i jesteśmy w tym naprawdę dobrzy! Oparliśmy nauczanie w 100% o kursy komercyjne Microsoft (Imagine Academy), które są rozpoznawalne i cenione na całym świecie.

WSEI w Krakowie

Od drugiego roku studiów studenci realizują jedną z czterech ścieżek kształcenia.

Ścieżki kształcenia:

Informatyka stosowana na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (AGH)

Absolwent studiów na kierunku informatyka stosowana, prowadzonych przez AGH w Krakowie, zdobędzie wiedzę z zakresu nauk ścisłych (analiza matematyczna, algebra wyższa, matematyka dyskretna, metody numeryczne, statystyka inżynierska, fizyka, chemia) i technicznych (informatyka, teoria obwodów i sygnałów, elektronika, inżynieria sterowania).

Szczególny nacisk kładziony jest na solidne ugruntowanie wiedzy z informatyki, w tym algorytmów i struktur danych, programowania proceduralnego i obiektowego, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych i grafiki komputerowej. Absolwent dysponuje specjalistyczną wiedzą z zakresu inżynierii oprogramowania, zna budowę i działanie najpopularniejszych narzędzi służących do projektowania, tworzenia i testowania oprogramowania komputerowego. Zna najnowsze trendy dotyczące rozwoju technik i technologii informatycznych.

Dodatkowo – w zależności od wybranej specjalności – absolwent będzie posiadać wiedzę z zakresu:

  • grafiki komputerowej i przetwarzania obrazów (w tym analizy i przetwarzania obrazów, wideo i animacji w systemach komputerowych)
  • modelowania i analizy danych (w tym sztucznych sieci neuronowych, algorytmów genetycznych, badania szeregów czasowych)
  • systemów wbudowanych i rekonfigurowalnych (w tym elektroniki współczesnej, projektowania systemów cyfrowych, zaawansowanego programowania niskopoziomowego i podstaw informatyki kwantowej).

Informatyka stosowana na Politechnice Krakowskiej

Jeśli zdecydujesz się na studia na kierunku informatyka stosowana, które proponuje Politechnika Krakowska, postawisz na program studiów obejmujący pełen wachlarz zagadnień ściśle informatycznych, jak: algorytmy i techniki oraz języki programowania, systemy operacyjne, sieci komputerowe, aplikacje internetowe, systemy mobilne, bazy danych, grafika komputerowa, projektowanie oraz administracja systemów komputerowych, metody obliczeniowe, statystyczne i elementy matematyki dyskretnej oraz sztucznej inteligencji. 

Ta szeroka wiedza informatyczna jest uzupełniona o podstawy wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej, mechaniki, budowy maszyn, inżynierii produkcji, zarządzania, modelowania oraz techniki pomiarowej. Dzięki wprowadzeniu większości z tych zagadnień w formie przedmiotów wybieralnych studenci mają możliwość kształtowania swojego wykształcenia zgodnie z zainteresowaniami oraz predyspozycjami. Dzięki bogatej ofercie przedmiotów wybieralnych na studiach z zakresu informatyki stosowanej podjęto decyzję o rezygnacji ze specjalności w ramach tego kierunku.

Informatyka stosowana na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ)

Studia na kierunku informatyka stosowana, które prowadzi Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, mają dostarczyć studentom pogłębionej wiedzy w zakresie metod i narzędzi programistycznych, metod matematycznych, różnych dziedzin informatyki oraz stosowanych w nich narzędzi.

Te studia wyposażą Cię w praktyczne umiejętności pozwalające stosować nabytą wiedzę w praktyce zawodowej w wielu różnych dziedzinach. Czym to się różni od informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki? Na informatyce stosowanej większy nacisk położony jest na zastosowania praktyczne, programowanie sprzętowe i niskopoziomowe, mniejszy na przedmioty matematyczne (UJ nie rezygnuje przy tym z zapewnienia solidnych podstaw matematycznych). Znajduje to odzwierciedlenie w planie studiów oraz ofercie przedmiotów fakultatywnych.

W ramach toku studiów student realizuje przedmioty związane z zagadnieniami matematycznymi oraz informatycznymi. W szczególności, głównie na II i III roku, program przewiduje możliwość wyboru przedmiotów fakultatywnych.

Kierunek informatyka stosowana w Krakowie

Więcej informacji o kierunkach informatycznych, ich opisy, informacje o zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie studia informatyczne Kraków. Interesujesz się zagadnieniami informatycznymi lub myślisz o karierze w IT, chcesz zostać programistą, zarządzać systemami i sieciami, wykorzystywać technologie informatyczne w różnych sektorach przemysłu i biznesu, a może chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji? Sprawdź stronę studia informatyczne w Polsce!

Czytaj również:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia