Akademia Górniczo – Hutnicza w KrakowieUczelnia

Akademia Górniczo-Hutnicza to jedna z najlepszych i najbardziej renomowanych oraz nowoczesnych polskich uczelni, od lat zajmująca czołowe miejsca w rankingach państwowych wyższych uczelni. Jest Uczelnią przodującą w Polsce w dziedzinie nowoczesnych technologii, zajmującą wysoką lokatę w skali międzynarodowej. O popularności naszej Uczelni decyduje również długa i bogata tradycja – Akademia ma 90 lat i w ciągu wszystkich tych lat doskonale kształciła kadry najpotrzebniejszych Polsce inżynierów. Nasza uczelnia ma także jeszcze inne atuty: doskonała lokalizacja na terenie najpiękniejszego polskiego miasta – Krakowa, własny kampus dający możliwość wygodnego zamieszkania ponad 9 tysiącom studentów w niewielkiej odległości od budynków dydaktycznych i naukowych uczelni, nowoczesna baza naukowo–dydaktyczna z laboratoriami wyposażonymi w najnowocześniejszą aparaturę, żywa i stale rozwijana współpraca krajowa i zagraniczna z innymi uczelniami, liczne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych oraz niepowtarzalna atmosfera studiowania. Dyplom AGH otwiera drzwi najlepszych firm i przedsiębiorstw w kraju i za granicą, a nasi absolwenci cieszą się bardzo dobrą opinią pracodawców.Kierunki studiówRekrutacja

Podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków studiów pierwszego stopnia w AGH jest wskaźnik rekrutacji W, na podstawie którego sporządzane są listy rankingowe kandydatów.

Wskaźnik W wyliczany jest na podstawie wzoru, w którym umieszczone zostają wyniki twoich ocen z matury. Dla każdego kierunku studiów określony jest inny zestaw przedmiotów maturalnych, jakie są brane pod uwagę podczas przeliczenia. Przedmioty uwzględniane przy obliczaniu wyniku są podzielone na grupy. W grupie 2 znajdują się najczęściej przedmioty z grupy pierwszej oraz inne spośród których można wybierać. Wzór wygląda tak:
W = 4 · G + M
gdzie:
G = 0,75 • G1 + 0,25 • G2
G – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego – w przypadku matematyki uwzględniany jest tylko wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym.
M – podwojona liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym. Maksymalna liczba punktów składnika M wynosi 200.
Ważne terminy. Rekrutacja w okresie letnim rozpocznie się 1 czerwca 2021 r. i zakończy się 30 września 2021 r .


Specjalnie dla was przygotowaliśmy wyszukiwarkę, która uwzględnia zasady rekrutacji oraz możliwość wyboru kierunku zgodnie z wybranymi przedmiotami na maturze. Wystarczy wpisać nazwę przedmiotu np. biologia, by dowiedzieć się, na których kierunkach ten przedmiot z matury uwzględniany jest w rekrutacji.

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie , zasady rekrutacji, kierunki studiów

wyszukiwarka


Bardziej szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znaleźć można w dziale KANDYDACI na stronie Akademia GórniczoHutniczaStudia podyplomowe

https://www.agh.edu.pl/ksztalcenie/oferta-ksztalcenia/studia-podyplomowe-kursy-doksztalcajace-i-szkolenia/Lokalizacja
Kontakt

al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
https://www.agh.edu.pl/


Zbliżające się wydarzenia