Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, rekrutacja, kierunki studiów

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie to największa polska uczelnia techniczna, powołana 8 kwietnia 1919 roku uchwałą Rady Ministrów.

AGH jest nowoczesnym ośrodkiem akademickim o zasięgu ogólnopolskim, rozwijającym partnerską współpracę z uczelniami Europy i świata. To uniwersytet techniczny, w którym nauki ścisłe mają bardzo silną reprezentację i stanowią podstawę rozwoju maksymalnie szerokiego spektrum nauk stosowanych oraz stopniowo wzrastającej roli nauk humanistycznych.

Kierunki studiów I stopnia – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie:

 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA
 • AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA I ROBOTYKA
 • BUDOWNICTWO
 • CERAMIKA
 • CHEMIA BUDOWLANA
 • COMPUTER SCIENCE
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA
 • EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA ENERGII
 • ELEKTRONIKA
 • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
 • ELEKTROTECHNIKA
 • ENERGETYKA
 • ENERGETYKA ODNAWIALNA I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ
 • FIZYKA MEDYCZNA
 • FIZYKA TECHNICZNA
 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA
 • GEOFIZYKA
 • GEOINFORMATYKA
 • GEOINŻYNIERIA I GÓRNICTWO OTWOROWE
 • GEOLOGIA STOSOWANA
 • GEOTURYSTYKA
 • INFORMATYKA
 • INFORMATYKA GEOPRZESTRZENNA
 • INFORMATYKA I EKONOMETRIA
 • INFORMATYKA I SYSTEMY INTELIGENTNE
 • INFORMATYKA SPOŁECZNA
 • INFORMATYKA STOSOWANA
 • INFORMATYKA TECHNICZNA
 • INŻYNIERIA AKUSTYCZNA
 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
 • INŻYNIERIA GÓRNICZA
 • INŻYNIERIA I ANALIZA DANYCH
 • INŻYNIERIA I MONITORING ŚRODOWISKA
 • INŻYNIERIA I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • INŻYNIERIA I ZARZĄDZANIE PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI
 • INŻYNIERIA KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
 • INŻYNIERIA MECHANICZNA I MATERIAŁOWA
 • INŻYNIERIA MECHATRONICZNA
 • INŻYNIERIA METALI
 • INŻYNIERIA METALI NIEŻELAZNYCH
 • INŻYNIERIA NAFTOWA I GAZOWNICZA
 • INŻYNIERIA OBLICZENIOWA
 • INŻYNIERIA PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH
 • INŻYNIERIA PRODUKCJI I JAKOŚCI
 • KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW INŻYNIERSKICH
 • KULTUROZNAWSTWO
 • MATEMATYKA
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
 • MIKRO- I NANOTECHNOLOGIE W BIOFIZYCE
 • MIKROELEKTRONIKA W TECHNICE I MEDYCYNIE
 • NANOINŻYNIERIA MATERIAŁÓW
 • NOWOCZESNE TECHNOLOGIE PALIWOWE
 • NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W KRYMINALISTYCE
 • REWITALIZACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH
 • SOCJOLOGIA
 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA
 • TECHNOLOGIE PRZEMYSŁU 4.0
 • TELEINFORMATYKA
 • TWORZYWA I TECHNOLOGIE MOTORYZACYJNE
 • ZARZĄDZANIE
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: REKRUTACJA NA STUDIA 2022/2023 NA AGH / AGH W KRAKOWIE – PROFIL UCZELNI

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia