Kierunki studiówKierunki studiów KrakówStudia KrakówStudia turystyczne

Geoturystyka – studia w Krakowie

Studia na kierunku geoturystyka to unikatowa propozycja przygotowana w Krakowie przez Akademię Górniczo-Hutniczą. Kierunek prowadzony przez Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH to studia licencjackie dla przyszłych pracowników branży turystycznej.

Geoturystyka na AGH w Krakowie

Absolwent studiów I stopnia kierunku geoturystyka posiada wiedzę z zakresu: nauk przyrodniczych, społecznych i humanistycznych. W szczególności zna podstawy funkcjonowania przemysłu turystycznego, obsługi ruchu turystycznego z uwzględnieniem organizacji i prowadzenia imprez turystycznych, a także przewodnictwa i pilotażu, oraz uwarunkowań społeczno-psychologicznych ruchu turystycznego. Zna podstawy nauk o Ziemi, w tym geologii, geomorfologii, geografii i ochrony przyrody oraz rozumie podstawowe związki pomiędzy procesami przyrodniczymi, działalnością człowieka i dziedzictwem górniczym. Zna podstawy ekonomii i biznesu oraz zasady działania przedsiębiorstwa turystycznego, rozumie zasady tworzenia produktu geoturystycznego, jego znaczenia edukacyjnego i wykorzystania w kreowaniu atrakcji turystycznych, oraz reguły promocji i informacji turystycznej

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku mogą pracować w różnorodnych sektorach powiązanych z turystyką i ochroną przyrody, jako: specjaliści i projektanci z zakresu turystyki i geoturystyki, specjaliści z zakresu ochrony i zarządzania dziedzictwem geologicznym i dziedzictwem górniczym, specjaliści z zakresu tworzenia produktów turystycznych i geoturystycznych, konsultanci do spraw turystyki, geoturystyki, dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, specjaliści do spraw zarządzania przestrzenią geologiczną w turystyce.

Miejsca pracy:

Absolwenci kierunku Geoturystyka mogą pracować na różnych stanowiskach w: jednostkach administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli (np. wydziały turystyki, promocji, ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej, kultury i rozrywki), organizacjach i firmach turystycznych (krajowych i zagranicznych) ze szczególnym uwzględnieniem turystyki kwalifikowanej tematycznej i specjalistycznej, własnych firmach turystycznych, jako pilot lub przewodnik turystyczny, w centrach edukacyjnych, instytucjach naukowych i resortowych, parkach narodowych, krajobrazowych i geoparkach, ośrodkach wypoczynkowych, hotelach, pensjonatach, agencjach reklamowych, redakcjach gazet, radia i TV.

Kierunek geoturystyka w Krakowie

Dowiedz się więcej o Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia turystyczne Kraków. Interesujesz się różnymi formami ruchu turystycznego, myślisz o tym, by go w przyszłości organizować i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia turystyczne w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia