Kierunki studiówKierunki studiów KatowicenewStudia KatowiceStudia społeczne

Praca socjalna – studia w Katowicach

Studenci kierunku praca socjalna przygotowują się do profesjonalnego wykonywania zawodu pracownika socjalnego w różnych instytucjach pomocy społecznej.

Kierunek studiów praca socjalna, który proponuje kandydatom Uniwersytet Śląski w Katowicach (Wydział Nauk Społecznych UŚ), ma charakter interdyscyplinarny zarówno w obszarze wiedzy, jak i praktyki. Wykazuje szczególne powiązanie z takimi kierunkami kształcenia jak: socjologia, psychologia, pedagogikaa także elementy nauk prawnych, których zakres problemowy stanowi podstawy wiedzy i umiejętności skutecznego profesjonalisty.

Podstawowym celem kształcenia jest przygotowanie do profesjonalnego wykonywania zawodu pracownika socjalnego zarówno w wymiarze instytucjonalnej pomocy społecznej, jak i w obszarze szeroko pojętych służb społecznych. Dlatego w procesie kształcenia istotne jest rozwijanie praktycznych umiejętności, budowanych szczególnie w trakcie warsztatów oraz zajęć praktycznych (praktyki, projekty), umożliwiających studentom bezpośredni kontakt z profesją i jej zadaniami. Ważnym elementem jest przy tym kształtowanie właściwej, odpowiedzialnej postawy opartej na współpracy i partnerstwie.

Absolwenci wyposażeni są w kompetencje i odpowiednie umiejętności działania w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej, w organizacjach pozarządowych, w administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnej za realizację zadań polityki społecznej.

Absolwenci pracy socjalnej zdobywają przygotowanie do pracy:

 • w regionalnych ośrodkach polityki społecznej,
 • w powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej,
 • z rodzinami zastępczymi,
 • w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • w domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie,
 • w jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu,
 • w ośrodkach wsparcia,
 • w placówkach dla osób bezdomnych, dla osób uzależnionych,
 • w zakładach karnych,
 • w ośrodkach dla uchodźców,
 • w organizacjach pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem sytuacji, wspieraniem rozwiązań i przeciwdziałaniem problemom (stowarzyszenia, fundacje).

Kierunek praca socjalna w Katowicach

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Katowice. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Katowicach.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Katowicach:

Studia w Katowicach

Kierunki studiów w Katowicach

Rekrutacja na studia w Katowicach

Uczelnie Katowice / woj. śląskie

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia