Kierunki studiów KrakównewStudia informatyczneStudia Kraków

Nowoczesne technologie w kryminalistyce w Krakowie

Wybierz studia na kierunku nowoczesne technologie w kryminalistyce objęte partnerstwem służb specjalnych RP i zostań cenionym specjalistą z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego oraz informatyki śledczej.

Kierunek nowoczesne technologie w kryminalistyce to propozycja studiów, którą przygotowała dla kandydatów Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Warto podkreślić, że kierunek ten jest objęty umowami partnerskimi ze służbami specjalnymi RP – Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbą Kontrwywiadu Wojskowego oraz Żandarmerią Wojskową.

Studia prowadzone są wspólnie przez Wydziały Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Humanistyczny oraz Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

Absolwent nowoczesnych technologii w kryminalistyce zdobędzie m.in. wiedzę z zakresu informatyki śledczej, pozyskiwania oraz analizy źródeł informacji, śladów kryminalistycznych – w tym śladów cyfrowych, ochrony informacji niejawnych itp.

Przewiduje się, że wybrani studenci, pod warunkiem zakwalifikowania i spełnienia wymagań związanych ze specyfiką instytucji partnerskich, będą mogli odbywać praktyki studenckie u partnerów kierunku. Przewiduje się także możliwość odbywania praktyk w instytucjach publicznych oraz w podmiotach komercyjnych, szczególnie w pionach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem (sektor IT, bankowy, ubezpieczeniowy itp.).

Perspektywy zawodowe – absolwenci tego kierunku mogą pracować jako:

  • Specjaliści z zakresu bezpieczeństwa i bezpieczeństwa cyfrowego,
  • Funkcjonariusze i pracownicy cywilni instytucji systemu bezpieczeństwa państwa,
  • Analitycy danych,
  • Integratorzy technologii cyfrowych stosowanych w kryminalistyce i szerzej dla potrzeb instytucji systemu bezpieczeństwa państwa,
  • Specjaliści ds. odzyskiwania i rekonstrukcji danych,
  • Audytorzy systemów IT,
  • Pracownicy kancelarii tajnych,
  • Specjaliści-pracownicy laboratoriów kryminalistycznych, chemicznych i farmaceutycznych, biotechnologicznych itp.

Kierunek nowoczesne technologie w kryminalistyce w Krakowie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia informatyczne Kraków. Interesujesz się informatyką, nowoczesnymi technologiami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce? Sprawdź – studia informatyczne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia