Kierunki studiów OpoleStudia OpoleStudia techniczneTOP Opole

Automatyka i robotyka – Politechnika Opolska

Program kształcenia na kierunku automatyka i robotyka jest zgodny z aktualnymi wymogami rynku pracy. Został skonstruowany tak, by po ukończeniu studiów absolwent z łatwością mógł znaleźć pracę w gospodarce.

Absolwent kierunku automatyka i robotyka może być zatrudniony jako projektant układów i systemów sterowania bazujących na technice mikroprocesorowej i komputerowej dla zróżnicowanych procesów i ciągów technologicznych w różnych gałęziach przemysłu i działach gospodarki, a takie jako specjalista eksploatacji układów i systemów sterowania, systemów pomiarowych oraz systemów informatycznych w różnych sektorach gospodarki.

Absolwent posiada wiedzę z zakresu ogólnotechnicznych przedmiotów kierunkowych, takich jak: elektrotechnika, elektronika, energoelektronika, technika cyfrowa i mikroprocesorowa, przetworniki elektromechaniczne, metrologia oraz informatyka. W ramach przedmiotów specjalnościowych absolwent zapoznaje się m.in. z podstawami automatyki, zagadnieniami dotyczącymi ciągłej oraz dyskretnej regulacji automatycznej, metodami symulacji układów automatyki i robotyki, obsługą systemów komputerowego sterowania procesami produkcyjnymi, a takie z możliwościami wykorzystania metod sztucznej inteligencji w zagadnieniach automatyki.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy zawodowej związanej z eksploatacją, uruchamianiem i projektowaniem systemów automatyki w różnych zastosowaniach przemysłowych i pozaprzemysłowych, a takie systemów robotyki przemysłowej i usługowej. Posiada umiejętności korzystania ze sprzętu komputerowego, programowania komputerów oraz sterowników cyfrowych, jak również wykorzystania sieci komputerowych oraz urządzeń zewnętrznych.

Absolwent jest przygotowany do projektowania i eksploatacji komputerowych systemów automatyki, a w szczególności rozproszonych systemów sterowania SCADA, a także systemów sterowania stosowanych w robotyce.

Ponadto absolwent posiada wiedzę z zakresu analizy sygnałów, regulacji automatycznej, algorytmów decyzyjnych i obliczeniowych. Pozyskaną wiedzę absolwent uzupełnia i weryfikuje w trakcie czterotygodniowych obowiązkowych praktyk zawodowych, odbywających się w zakładach przemysłowych.

Strona kierunku: AUTOMATYKA I ROBOTYKA , Politechnika Opolska

Materiały: opis kierunku na stronie Uczelni

Poznaj inne propozycje kierunków: Politechnika Opolska

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia techniczne Opole. Interesujesz się nowoczesnymi technologiami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia techniczne w Polsce. Dla tych, którzy interesują się informatyką odpowiednie informacje na stronie studia informatyczne Opole.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Opolu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Opolu:

Studia w Opolu

Kierunki studiów w Opolu

Rekrutacja na studia w Opolu

Uczelnie Opole

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia