Politechnika Opolska

uczelnia publiczna, Opole

Politechnika Opolska powstała w 1996 roku w wyniku przekształcenia działającej od 1966 roku Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Politechnikę. Jest uczelnią interdyscyplinarną z przewagą kierunków technicznych.

Kierunki studiów - Politechnika Opolska

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni: https://rekrutacja.po.edu.pl/

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni: https://po.edu.pl/ksztalcenie/ksztalcenie-ustawiczne/studia-podyplomowe/

Kontakt

ul. Prószkowska 76 45-758 Opole https://po.edu.pl/

PO - aktualności z uczelni, rekrutacja na studia, kierunki

Lokalizacja

Studia w Opolu i województwie opolskim