Kierunki studiów OpoleNowerodzaje studiów OpoleStudiaStudia OpoleStudia z zarządzania

Studia z zarządzania w Opolu

Jeśli interesują kandydatów studia z zarządzania to Opole daje szerokie spektrum wyboru specjalności i uczelni, na których można podjąć naukę. Kierunek zarządzanie obecny na Uniwersytecie Opolskim, na Politechnice Opolskiej i na obu uczelniach niepaństwowych.

Umiejętności w zakresie zarządzania należą do tych, które cieszą się dużym szacunkiem u potencjalnych pracodawców. Swoje naturalne, wrodzone talenty warto uzupełnić o profesjonalną wiedzę zdobytą na studiach, które proponują uczelnie w Opolu. Studia z zarządzania obecne są na wszystkich uczelniach w mieście.

Zarządzanie na Uniwersytecie Opolskim

Studia na kierunku zarządzanie, które proponuje Uniwersytet Opolski, przygotowuje kadry do sprawnego zarządzania w przedsiębiorstwach wytwórczych i usługowych, w jednostkach sektora publicznego oraz organizacjach społecznych.

W trakcie studiów student zapoznaje się z dziedziną nauk o zarządzaniu ze szczególnym uwzględnieniem teorii organizacji i zarządzania, w tym zarządzania jakością, zasobami ludzkimi. Jednocześnie uzyskuje podstawową wiedzę z zakresu mikroekonomii i makroekonomii, finansów przedsiębiorstwa, rachunkowości, prawa. Jako przygotowanie do podejmowania decyzji student zdobywa umiejętności z zakresu metod i technik analizy sytuacji przedsiębiorstwa (statystyka, ekonometria  i matematyka, technologia informacyjna).

Perspektywy zawodowe – absolwenci tego kierunku mogą zostać:

 • pracownikami wielu różnych przedsiębiorstw i instytucji,
 • dyrektorami instytucji finansowych i ubezpieczeniowych,
 • właścicielami małych i średnich przedsiębiorstw,
 • kierownikami wyższych i średnich szczebli w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych,
 • pracownikami instytucji naukowo-badawczych,
 • politykami i pracownikami administracji szczebla samorządowego.

Zarządzanie i inżynieria produkcji na Politechnice Opolskiej

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, który ma w swojej ofercie Politechnika Opolska, pozwala uzyskać kompetencje zarówno w obszarze nauk technicznych, jak i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk o zarządzaniu i jakości. Program studiów pozwala na zdobycie zaawansowanej wiedzy inżynierskiej, co w połączeniu z kwalifikacjami menedżerskimi tworzy sylwetkę inżyniera przyszłości, szczególnie atrakcyjną na współczesnym rynku pracy. 

 Absolwenci uzyskują również wiedzę niezbędną do inicjowania i prowadzenia własnej działalności w mikro i małych przedsiębiorstwach, a także do poszukiwania ciekawej pracy w jednostkach projektowych i doradczych, w ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz w instytucjach administracyjnych i samorządowych, szczególnie w zakresie wsparcia przedsiębiorczości i procesów innowacyjnych.

Perspektywy zawodowe:

 • inżynier produkcji,
 • inżynier procesu,
 • inżynier projektu,
 • projektant procesów i systemów przemysłowych,
 • inżynier ds. materiałowych,
 • specjalista ds. lean,
 • inżynier utrzymania ruchu,
 • inżynier ds. systemów pomiarowych,
 • technolog procesowy,
 • inżynier sprzedaży,
 • inżynier jakości,
 • inżynier systemów wytwarzania,
 • inżynier przygotowania produkcji. 

Zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito Opole

Studia na kierunku zarządzanie, które prowadzi Uniwersytet WSB Merito Opole, uczą jak zarządzać przedsiębiorstwem lub jego działami wykorzystując nowoczesne technologie informacyjne.

Studenci uczą się analizować dane rynkowe i kondycję ekonomiczno-finansową firmy, kierować zespołem pracowniczym i motywować ludzi do pracy oraz podejmować decyzje pod presją czasu.

Specjalności:

 • Grafika komputerowa i design w biznesie
 • Menedżer marketingu i sprzedaży
 • Psychologia i komunikacja w biznesie
 • Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie w Akademii Nauk Stosowanych – Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu

Propozycja studiów na kierunku zarządzanie, które ma dla kandydatów na studia w Opolu Akademia Nauk Stosowanych Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, to studia licencjackie, w ramach których dostępne są specjalności:

 • Menadżer sportu i turystyki
 • Zarządzanie finansami i rachunkowość
 • Zarządzanie personelem i psychologia w biznesie
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie w administracji

Uzyskaj szczegółowe informacje o kierunkach z zarządzania dostępnych dla kandydatów na studia w Opolu:

Kierunki studiów z zarządzania w Opolu 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia zarządzanie Opole. Interesujesz się problemami zarządzania i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia z zarządzania w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Zarządzanie w Opolu

Gdzie studiować kierunek zarządzanie w Opolu? Sprawdź jakie są różnice pomiędzy ofertami…

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Opolu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Opolu:

Studia w Opolu

Kierunki studiów w Opolu

Rekrutacja na studia w Opolu

Uczelnie Opole

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia