Uniwersytet Opolski

uczelnia publiczna, Opole

Uniwersytet Opolski powstał w 1994 roku w wyniku połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich (zał. 1950 we Wrocławiu i przeniesionej w 1954 roku do Opola) oraz opolskiej filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Nysie, bazującej na kilkudziesięcioletnich doświadczeniach Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie, gdzie pracowała kadra naukowa dawnego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Uniwersytet Opolski jest obecnie uczelnią interdyscyplinarną z przewagą kierunków humanistycznych.

pl. Kopernika 11a 45-040 Opole;
www.uni.opole.pl

Kierunki studiów - Uniwersytet Opolski

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni: rekrutacja.uni.opole.pl/pl/

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni: studia-podyplomowe-prowadzone-na-uniwersytecie-opolskim/

Kontakt

pl. Kopernika 11a
45-040 Opole
http://www.uni.opole.pl

Uniwersytet Opolski - aktualności z uczelni, rekrutacja na studia, kierunki

Lokalizacja

Studia w Opolu i województwie opolskim