Uniwersytet OpolskiUczelnia

Uniwersytet Opolski kieruje się zasadami wolności nauczania, wolności inicjowania i prowadzenia badań naukowych oraz wolności twórczości artystycznej. Uniwersytet wychodzi także naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych. Podstawową funkcją Uniwersytetu jest kształcenie, wychowywanie, prowadzenie badań naukowych, promowanie kadr naukowych, jak również działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych, a także świadczenie usług badawczych i dydaktycznych.

Uniwersytet Opolski jako wspólnota studentów, uczonych i pracowników administracyjnych organizatorów procesu dydaktycznego, licząca około 20 tysięcy osób, miała i ma w swoich szeregach znakomitych uczonych, jak choćby profesorowie: Dorota Simonides, Zdzisław Najder, Jan Barcz, Stanisław Gajda, Wiesław Łukaszewski, Wiesław Lesiuk, Stanisław Sławomir Nicieja, Barbara Rzeszotarska, Maria Nowakowska, Krystyna Czaja, Piotr Wieczorek, Józef Musielok, Andrzej Gawdzik, Franciszek Marek, Jan Seredyka, Marian Marek Drozdowski, Leszek Kuberski, Janusz Kroszel, Janusz Słodczyk, ks. Alfons Nossol, ks. Kazimierz Dola, ks. Jan Kopiec; wybitnych artystów – Olgę Tokarczuk, Tomasza Różyckiego, Jacka Gutorowa, Mariana Molendę.Kierunki studiówRekrutacja


Specjalnie dla was przygotowaliśmy wyszukiwarkę, która uwzględnia zasady rekrutacji oraz możliwość wyboru kierunku zgodnie z wybranymi przedmiotami na maturze. Wystarczy wpisać nazwę przedmiotu np. biologia, by dowiedzieć się, na których kierunkach ten przedmiot z matury uwzględniany jest w rekrutacji.

Uniwersytet Opolski, zasady rekrutacji, kierunki studiów

wyszukiwarka


Bardziej szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znaleźć można w dziale KANDYDAT, REKRUTACJA lub Uchwale Senatu na stronie Uniwersytet OpolskiStudia podyplomowe

http://cedu.uni.opole.pl/Lokalizacja
Kontakt

pl. Kopernika 11a
45-040 Opole
http://www.uni.opole.pl


Zbliżające się wydarzenia