Kierunki studiów OpoleStudia medyczneStudia Opole

Farmacja – Uniwersytet Opolski

Wybierasz się na studia medyczne w Opolu? Myślisz o karierze w branży farmaceutycznej? Dowiedz się więcej o kierunku farmacja!

Absolwenci trwających 5,5 roku studiów na kierunku Farmacja na Uniwersytecie Opolskim w pierwszych dwóch latach, w ramach przedmiotów takich jak: chemia ogólna i nieorganiczna, organiczna i analityczna, fizyczna, matematyka i statystyka, biofizyka i informatyka oraz biologia i genetyka, botanika, fizjologia i anatomia człowieka i biochemia zdobywają podstawy do dalszych studiów, przede wszystkim z zakresu: chemii leków, technologii postaci leku farmakologii, toksykologii, farmakognozji, farmakologii i farmakodynamiki, bromatologii, biofarmacji, biotechnologii farmaceutycznej. Obowiązkowymi przedmiotami realizowanymi w ramach studiów są również: język łaciński, język obcy, historia farmacji, etyka zawodowa, kwalifikowana pierwsza pomoc, a także humanistyczne realizowane w ramach kursów ogólnouczelnianych oraz miesięczne praktyki w aptece ogólnodostępnej (otwartej) oraz szpitalnej, które odbywają się w okresie wakacyjnym, odpowiednio po III i IV roku studiów. Studenci swoją wiedzę w zakresie nauk farmaceutycznych i chemicznych, mogą poszerzać w ramach zajęć fakultatywnych prowadzonych od II do V roku studiów.

Po dziesiątym semestrze i obronie pracy magisterskiej realizowany jest w ramach programu studiów (jedenasty semestr) półroczny staż w aptekach, którego zaliczenie jest konieczne do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu farmaceuty.

Absolwent kierunku Farmacja, kształcony na studiach o profilu praktycznym, uzyskuje tytuł zawodowy magistra farmacji i uprawnienia do wykonywania zawodu farmaceuty. Dzięki zwiększonej liczbie zajęć bezpośrednio związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym, prowadzonych przez specjalistów posiadających długoletnie doświadczenie w zawodzie farmaceuty, jest przede wszystkim przygotowany do pracy w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych, jak również hurtowniach farmaceutycznych, oraz w przemyśle farmaceutycznym, laboratoriach przeprowadzających analizę leków, w podmiotach uprawnionych do wytwarzania produktów leczniczych i materiałów medycznych, w inspekcji farmaceutycznej, a także urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych działających w dziedzinie farmacji i ochrony zdrowia.

Kierunek farmacja w Opolu

Więcej informacji o kierunkach medycznych w Opolu, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia medyczne Opole. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z medycyną, zdrowiem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia medyczne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Opolu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Opolu:

Studia w Opolu

Kierunki studiów w Opolu

Rekrutacja na studia w Opolu

Uczelnie Opole

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia