Kierunki studiówKierunki studiów OpoleStudia OpoleStudia społeczne

Orientalistyka chrześcijańska w Opolu

Studia na kierunku orientalistyka chrześcijańska za przedmiot badań czynią bogatą problematyką chrześcijan Orientu. Studia proponuje kandydatom Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego.

Studia na kierunku orientalistyka chrześcijańska w Opolu mają swoją wyraźną specyfikę. Po pierwsze dotyczą tematu, który nie jest zbyt popularny a po drugie forma studiowania dostosowana jest do potrzeb osób, które pracują.

Jak można przeczytać na stronach poświęconych tej ofercie studiów studenci zostaną zaznajomieni z bogatą problematyką chrześcijan Orientu (głównie Azji) i kontekstem ich życia oraz – a jako absolwenci – staną się ekspertami zdolnymi angażować się zarówno w przedsięwzięcia pomocowe, jak również edukacyjne związane z problematyką chrześcijańskiego Wschodu.

Studia, chociaż mają formę stacjonarnych studiów licencjackich (w przyszłości również magisterskich), będą w dużej mierze prowadzone online. Ponadto, aby ułatwić do nich dostęp ludziom pracującym, zajęcia będą odbywać się głównie popołudniami lub zostaną zblokowane w dwa dni wykładowe.

Co po studiach

Interdyscyplinarna wiedza z zakresu orientalistyki chrześcijańskiej daje solidne podstawy dla myślenia kosmopolitycznego i tolerancyjnego, a dzięki temu do podjęcia pracy w instytucjach różnego typu, jak np.:

  • w instytucjach szeroko rozumianej kultury, oświaty i administracji państwowej;
  • w organizacjach międzynarodowych i instytucjach międzynarodowych, także w agendach ONZ;
  • w chrześcijańskich stowarzyszeniach pomocowych i organizacjach pozarządowych (NGO) pracujących na rzecz chrześcijan Orientu;
  • w placówkach dyplomatycznych i misjach pokojowych;
  • w placówkach typu: muzea, galerie sztuki, domy kultury;
  • jako korespondent w mass-mediach (prasa, radio, telewizja);
  • w biurach handlowych i firmach współpracujących z krajami Azji;
  • w instytucjach sprawujących pieczę nad uchodźcami i migrantami ze Wschodu.

Rekrutacja

Rekrutacja na studia oparta na konkursie świadectw: j. polski oraz przedmiot do wyboru inny niż j. polski

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia społeczne Opole. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Opolu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Opolu:

Studia w Opolu

Kierunki studiów w Opolu

Rekrutacja na studia w Opolu

Uczelnie Opole

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia