Kierunki studiów OpolenewStudia OpoleStudia społeczne

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Opolu

Interesują Cię społeczne kierunki studiów w Opolu? Dowiedz się więcej o kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Które opolskie uczelnie mają go w swoich ofertach?

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzą Uniwersytet Opolski oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu.

Bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Opolskim

Absolwent studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego)  powinien posiadać ogólną wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych tworzącą podbudowę dla  istoty bezpieczeństwa wewnętrznego. Tym samym absolwent studiów powinien w sposób właściwy postrzegać i analizować zjawiska  związane bezpieczeństwem, postrzegane zarówno w skali globalnej jak i krajowej oraz regionalnej i lokalnej. W związku z powyższym absolwent powinien znać regulacje prawne obowiązujące w wyżej wymienionej dziedzinie.

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.

 Kształcenie w zakresie treści kierunkowych:

 • praw człowieka i etyki zawodowej funkcjonariuszy służb państwowych,
 • kryminologii i kryminalistyki,
 • zwalczania przestępczości,
 • bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej i transporcie,
 • bezpieczeństwa społecznego,
 • ochrony osób, mienia, obiektów i obszarów,
 • bezpieczeństwa społeczności lokalnych i kształtowania bezpiecznych przestrzeni,
 • ochrony danych osobowych i informacji niejawnych,
 • zwalczania terroryzmu,
 • zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie WSB Merito Opole

Studia na kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne ma w swojej ofercie Uniwersytetu WSB Merito Opole.

W trakcie studiów nauczysz się m.in.:

 • Analizować i wykorzystywać w praktyce przepisy prawa związane z obszarem administracji i bezpieczeństwa wewnętrznego;
 • Zarządzać zasobami ludzkimi oraz realizować zadania wynikające z audytu i kontroli zarządczej;
 • Wskazywać zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego państwa;
 • Posługiwać się narzędziami elektronicznymi pozyskiwania i katalogowania informacji, w tym informacji niejawnych i danych osobowych.

Specjalności:

 • Administracja i finanse samorządowe,
 • Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych,
 • Kryminologia i kryminalistyka,
 • Służba cywilna w administracji
 • Służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa.
 • Służby specjalne

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Opolu

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Opole. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Opolu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Opolu:

Studia w Opolu

Kierunki studiów w Opolu

Rekrutacja na studia w Opolu

Uczelnie Opole

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia