Kierunki studiów KrakównewStudia KrakówStudia psychologiczneTOP KrakówTop studia

Psychologia w Krakowie

Mało jest w Polsce miast, które jak Kraków oferują kandydatom tak duży wybór studiów na kierunku psychologia. Jednolite studia magisterskie dla przyszłych psychologów proponuje aż pięć krakowskich szkół wyższych. Jedna ze szkół proponuje studia licencjacki. Wśród nich są uczelnie państwowe i niepaństwowe. Dowiedz się z artykułu, o które chodzi?

Psychologia w Krakowie na uczelniach państwowych

Dużą zaletą studiowania na uczelni państwowej kierunku psychologia jest to, że studia te można realizować bezpłatnie. Jeśli do tego dochodzi prestiż takiej uczelni jak Uniwersytet Jagielloński sprawa wyboru staje się bardziej oczywista. Na Uniwersytecie Jagiellońskim można wybrać psychologię, którą prowadzi Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ lub psychologię na Wydziale Filozoficznym UJ.

Psychologia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Na Wydziale Filozoficznym UJ plan studiów podzielony został na dwa etapy: obligatoryjny (kursy obowiązkowe, poziom A) oraz fakultatywny (poziom B). Etap obligatoryjny obejmujący kursy obowiązkowe i realizowany przez 6 semestrów umożliwia studentom nabycie podstawowej i wszechstronnej wiedzy w zakresie różnych dziedzin psychologii. Etap fakultatywny pozwala na poszerzenie wiedzy na poziomie specjalistycznym. Ścieżki specjalizacyjne, które student może realizować w czasie studiów to: Psychologia kliniczna i psychologii zdrowia, Psychologia kliniczna dziecka, Psychologia organizacji i reklamy, Psychologia rodziny i edukacji, Psychologia sądowa, Psychologia sportu, Psychoterapii, Naukowa.

Psychologia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Psychologia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ to możliwość wyboru w ramach ścieżek specjalizacyjnych takich dziedzin jak: Neuropsychologia, Psychologia kliniczna w biegu życia, Psychologia życia społecznego oraz Badania naukowe w psychologii.

Psychologia na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Na UPJP2 w Krakowie w trakcie pierwszych pięciu semestrów studenci zdobędą ugruntowaną wiedzę o podstawowych procesach i zjawiskach psychologicznych oraz o sposobach ich opisywania i wyjaśniania. W szóstym semestrze studenci, posiadając rzetelną podstawową wiedzę teoretyczną, będą zobowiązani do wyboru jednej spośród czterech specjalności.

Specjalności:

 • psychologia edukacji i coachingu,
 • psychologia w biznesie i reklamie,
 • psychologia kliniczna z psychoterapią,
 • psychologia duchowości i formacji.

Psychologia na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Studenci kierunku psychologia, który prowadzi Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii rozwojowej, poznawczej, emocji i motywacji, różnic indywidualnych, klinicznej, zdrowia i społecznej oraz metodologii badań psychologicznych, psychometrii, komunikacji interpersonalnej, pomocy psychologicznej, psychoterapii i psychoprofilaktyki.

Absolwenci będą przygotowani do udzielania pomocy psychologicznej oraz prowadzenia działań profilaktycznych w obszarze zdrowia psychicznego. Będą również posiadać umiejętność pracy w zespole i kierowania zespołem, prowadzenia negocjacji i mediacji w różnych typach konfliktów organizacyjnych i interpersonalnych oraz prowadzenia szkoleń i treningów pracowniczych.

Psychologia na Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie to kolejna uczelnia, która prowadzi studia na kierunku psychologia. Studenci najpóźniej w piątym semestrze dokonują wyboru jednej z czterech dostępnych ścieżek edukacyjnych.

Ścieżki edukacyjne do wyboru:

 • Wspomaganie rozwoju
 • Psychokryminologia
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia zarządzania

W ramach ścieżki Wspomaganie rozwoju studenci zdobywają wiedzę w nurcie stosowanej psychologii rozwojowej. Po studiach w ramach ścieżki Psychokryminologia nabytą wiedzę psychologiczną absolwenci mogą wykorzystać w sądownictwie, organach ścigania i zakładach karnych. Realizując ścieżkę Psychologia kliniczna absolwenci będą przygotowani do wykonywania zawodu terapeuty. Dzięki realizacji ścieżki Psychologia zarządzania absolwenci będą mogli podjąć pracę w środowisku biznesowym, zająć się zagadnieniami psychologii w reklamie, czy zarządzaniu.

Kierunek psychologia na uczelniach niepaństwowych w Krakowie

Krakowskie uczelnie niepaństwowe co roku przyciągają kandydatów na kierunek psychologia. Są to Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego, Uniwersytet SWPS Kraków oraz Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie. Oferta tych uczelni różni się specjalnościami, ale na każdej z uczelni znajdziecie studia jednolite magisterskie.

Psychologia w Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego

Kierunek psychologia w Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego prowadzony jest w profilu praktycznym. Studia nie oferują specjalności niemniej na IV i V roku studenci wybierają przedmioty pozwalające samodzielnie kształtować rozszerzony zakres znajomości poszczególnych subdyscyplin psychologii: psychologii klinicznej i psychosomatyki; różnych kierunków psychoterapii, neuropsychologii i neurorehabilitacji, psychologii sądowej, penitencjarnej i resocjalizacji, psychologii biznesu i zarządzania (w tym: HR, szkolenia i coaching) czy innych obszarów psychologii stosowanej jak np. psychologia transportu, psychologia reklamy, czy psychologia sportu.

Psychologia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie

Studia na kierunku psychologia, które proponuje Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie, kładą szczególny nacisk na kształtowanie praktycznych umiejętności zawodowych.

Koncepcja kształcenia zakłada przekazywanie aktualnej wiedzy popartej wieloletnim doświadczeniem ekspertów w danych dziedzinach, dzięki czemu studenci otrzymują dostęp do praktycznej wiedzy w zakresie m.in. prowadzenia diagnozy psychologicznej oraz stosowania różnych form terapeutycznych.

Specjalności:

 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia sądowa
 • Psychokryminalistyka
 • Neuropsychologia
 • Psychologia wojskowa i policyjna
 • Psychologia w biznesie
 • Psychotraumatologia

Kierunek psychologia w Krakowie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia psychologiczne Kraków. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia psychologiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia