Uniwersytet Jagielloński

uczelnia publiczna, Kraków

Uniwersytet Jagielloński (początkowo “Krakowski”) jest najstarszą uczelnią w Polsce i jedną z najstarszych w tym regionie Europy. Ufundowany został 12 maja 1364 roku przez króla polskiego Kazimierza Wielkiego. Obecnie Uniwersytet Jagielloński ma 16 wydziałów, w tym trzy medyczne, które powróciły do jedności z UJ w 1993 roku i tworzą tzw. Collegium Medicum.

Uniwersytet Jagielloński kształci na każdym z trzech stopni studiów: licencjackim, magisterskim i doktoranckim zgodnie z zasadami Procesu Bolońskiego. Studiować można na stu kilkudziesięciu kierunkach i specjalnościach studiów w języku polskim, a także na kilkunastu kierunkach w języku angielskim. Na wszystkich kierunkach i specjalnościach prowadzi się europejski system punktów kredytowych (ECTS), umożliwiający bezproblemowe łączenie studiów na UJ ze studiami w innych krajach europejskich. Przyczynia się to, wraz z rozwijaniem współpracy z szeregiem uczelni na całym świecie, do intensyfikacji mobilności studentów. O nowoczesności studiowania świadczy także elektroniczny system zaliczania zajęć, zniesienie tradycyjnych indeksów i elektroniczna legitymacja studencka.

Kierunki studiów - Uniwersytet Jagielloński

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni lub w artykule

Sprawdź nowe zasady rekrutacji 2024/2025 na UJ zamieszczone w Uchwale Senatu, by dowiedzieć się, jakie przedmioty wybrać na maturze. Ogólne zasady, dotyczące przeliczania punktów, terminów, dokumentów towarzyszących procesowi rekrutacji w dokumencie: Warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia oraz sposób przeprowadzania rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2024/2025

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni: https://podyplomowe.uj.edu.pl/

Kontakt

Gołębia 24, 31-007 Kraków, Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński - aktualności z uczelni, rekrutacja, kierunki studiów

Lokalizacja

Również w Krakowie i województwie małopolskim