Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński (początkowo “Krakowski”) jest najstarszą uczelnią w Polsce i jedną z najstarszych w tym regionie Europy. Ufundowany został 12 maja 1364 roku przez króla polskiego Kazimierza Wielkiego. Obecnie Uniwersytet Jagielloński ma 16 wydziałów, w tym trzy medyczne, które powróciły do jedności z UJ w 1993 roku i tworzą tzw. Collegium Medicum.

Uniwersytet Jagielloński kształci na każdym z trzech stopni studiów: licencjackim, magisterskim i doktoranckim zgodnie z zasadami Procesu Bolońskiego. Studiować można na stu kilkudziesięciu kierunkach i specjalnościach studiów w języku polskim, a także na kilkunastu kierunkach w języku angielskim. Na wszystkich kierunkach i specjalnościach prowadzi się europejski system punktów kredytowych (ECTS), umożliwiający bezproblemowe łączenie studiów na UJ ze studiami w innych krajach europejskich. Przyczynia się to, wraz z rozwijaniem współpracy z szeregiem uczelni na całym świecie, do intensyfikacji mobilności studentów. O nowoczesności studiowania świadczy także elektroniczny system zaliczania zajęć, zniesienie tradycyjnych indeksów i elektroniczna legitymacja studencka.

Kierunki studiów - Uniwersytet Jagielloński

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

 • ADMINISTRACJA
 • AMERYKANISTYKA
 • ANALITYKA MEDYCZNA
 • ARABISTYKA
 • ARCHEOLOGIA
 • ASTRONOMIA
 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
 • BIOCHEMIA
 • BIOFIZYKA
 • BIOFIZYKA MOLEKULARNA I KOMÓRKOWA
 • BIOINFORMATYKA
 • BIOLOGIA
 • BIOTECHNOLOGIA
 • CHEMIA
 • CHEMIA MEDYCZNA
 • CHEMIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
 • DIETETYKA
 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
 • EARTH SCIENCES IN A CHANGING WORLD
 • EDYTORSTWO
 • EKONOMIA
 • ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI
 • ELEKTRORADIOLOGIA
 • ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA
 • EUROPEAN STUDIES
 • FARMACJA
 • FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O NOWYCH MEDIACH
 • FILOLOGIA ANGIELSKA
 • FILOLOGIA ANGIELSKA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM
 • FILOLOGIA FRANCUSKA
 • FILOLOGIA GERMAŃSKA
 • FILOLOGIA GERMAŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
 • FILOLOGIA HISZPAŃSKA
 • FILOLOGIA KLASYCZNA
 • FILOLOGIA POLSKA – NAUCZYCIELSKA
 • FILOLOGIA PORTUGALSKA
 • FILOLOGIA ROSYJSKA
 • FILOLOGIA RUMUŃSKA
 • FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA
 • FILOLOGIA SZWEDZKA
 • FILOLOGIA UKRAIŃSKA Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM
 • FILOLOGIA WĘGIERSKA
 • FILOLOGIA WŁOSKA
 • FILOZOFIA
 • FINANSE, BANKOWOŚĆ, UBEZPIECZENIA
 • FIZJOTERAPIA
 • FIZYKA
 • FIZYKA DLA FIRM
 • GEOGRAFIA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 • GEOLOGIA
 • GLOBAL AND DEVELOPMENT STUDIES
 • HISTORIA
 • HISTORIA SZTUKI
 • INDOLOGIA
 • INFORMATYKA
 • INFORMATYKA ANALITYCZNA
 • INFORMATYKA STOSOWANA
 • INTERNATIONAL RELATIONS AND AREA STUDIES
 • IRANISTYKA
 • JAPONISTYKA
 • JĘZYK POLSKI W KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
 • JUDAISTYKA
 • KIERUNEK LEKARSKI
 • KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY
 • KOGNITYWISTYKA
 • KULTURA ROSJI I NARODÓW SĄSIEDNICH
 • KULTUROZNAWSTWO – TEKSTY KULTURY
 • KULTUROZNAWSTWO MIĘDZYNARODOWE
 • LATYNOAMERYKANISTYKA
 • MATEMATYKA
 • MATEMATYKA KOMPUTEROWA
 • MIĘDZYWYDZIAŁOWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE
 • MIGRACJE MIĘDZYNARODOWE
 • MUZYKOLOGIA
 • NEUROBIOLOGIA
 • OCHRONA DÓBR KULTURY
 • PEDAGOGIKA
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
 • PEDAGOGIKA SPECJALNA
 • PIELĘGNIARSTWO
 • POLITOLOGIA
 • POLONISTYKA – ANTROPOLOGICZNO-KULTUROWA
 • POLONISTYKA – KOMPARATYSTYKA
 • POŁOŻNICTWO
 • PORÓWNAWCZE STUDIA CYWILIZACJI
 • PRAWO
 • PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I NOWYCH MEDIÓW
 • PSYCHOLOGIA, Wydział Filozoficzny
 • PSYCHOLOGIA, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • RATOWNICTWO MEDYCZNE
 • REGION KARPACKI: ETNOLINGWISTYKA I STUDIA KULTUROWE
 • RELACJE MIĘDZYKULTUROWE
 • RELIGIOZNAWSTWO – INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD RELIGIAMI I KULTURAMI ŚWIATA
 • ROSJOZNAWSTWO
 • SINOLOGIA
 • SOCJOLOGIA
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
 • STUDIA AFRYKAŃSKIE
 • STUDIA BLISKOWSCHODNIE
 • STUDIA EURAZJATYCKIE
 • STUDIA EUROPEJSKIE
 • STUDIA MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZE
 • STUDIA NAD BUDDYZMEM
 • STUDIA NAD CHINAMI
 • STUDIA NAD INDIAMI I AZJĄ POŁUDNIOWĄ
 • STUDIA NAD JAPONIĄ
 • STUDIA NAD KOREĄ
 • STUDIA POLSKO-UKRAIŃSKIE
 • TURKOLOGIA
 • WIEDZA O TEATRZE
 • ZAAWANSOWANE MATERIAŁY I NANOTECHNOLOGIA
 • ZARZĄDZANIE – FIRMĄ, PERSONELEM, MIĘDZYNARODOWE
 • ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ
 • ZARZĄDZANIE KULTURĄ I MEDIAMI
 • ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE – PODWÓJNY DYPLOM Z ZARZĄDZANIA
 • ZARZĄDZANIE POLITYKĄ SPOŁECZNĄ
 • ZARZĄDZANIE PUBLICZNE
 • ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA
 • ZDROWIE PUBLICZNE

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni lub w artykule
Sprawdź nowe zasady rekrutacji 2023/2024 na UJ zamieszczone w Uchwale Senatu, by dowiedzieć się, jakie przedmioty wybrać na maturze. Ogólne zasady, dotyczące przeliczania punktów, terminów, dokumentów towarzyszących procesowi rekrutacji w dokumencie: Warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia oraz sposób przeprowadzania rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2023/2024

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni: https://podyplomowe.uj.edu.pl/

Media społecznościowe

Kontakt

Gołębia 24, 31-007 Kraków, Uniwersytet Jagielloński

Aktualności z uczelni

Lokalizacja

Również w Krakowie i województwie małopolskim

Zbliżające się wydarzenia