Kierunki studiów KrakówStudia filologiczneStudia humanistyczneStudia Kraków

Filologia klasyczna w Krakowie

Wybierz studia poświęcone językom, literaturom i kulturom starożytnej Grecji i Rzymu. Poznaj kierunek filologia klasyczna!

Studia na kierunku filologia klasyczna ma w swojej ofercie Uniwersytet Jagielloński. Co musisz wiedzieć zanim wybierzesz ten kierunek?

Badania nad antykiem prowadzone na UJ sięgają swymi początkami XV wieku. Studia na kierunku filologia klasyczna poświęcone są językom, literaturom i kulturom starożytnej Grecji i Rzymu, stanowiących fundament europejskiej świadomości kulturowej. To propozycja dla osób z zainteresowaniach językowych i humanistycznych.

Studenci zapoznają się gruntownie z językiem łacińskim i greckim, literaturą, kulturą i historią polityczną starożytnej Grecji i Rzymu, a także z podstawami paleografii, literaturoznawstwa, językoznawstwa i historii filozofii. Uzyskiwana podczas studiów wiedza i umiejętności z zakresu wspomnianych języków, jak również formowana w trakcie studiowania szeroka erudycja i kultura humanistyczna pozwalają uznać absolwentów filologii klasycznej za cennych na rynku pracy i wszechstronnych specjalistów, mogących podjąć pracę w sferze kultury, edukacji oraz innych obszarach przestrzeni społeczno-gospodarczej.

Uzyskiwana podczas studiów wiedza i umiejętności z zakresu języków klasycznych lub języka nowogreckiego, jak również formowana w trakcie studiowania szeroka erudycja i kultura humanistyczna umożliwiają absolwentom filologii klasycznej pojęcie pracy w instytucjach związanych z kulturą i edukacją (wydawnictwa, bibliotek, archiwa, media, po uzyskaniu odpowiednich uprawnień również szkolnictwo) oraz firmach i podmiotach działających w obszarze turystyki, mediów oraz społecznej i gospodarczej współpracy z krajami śródziemnomorskimi, a także w podmiotach związanych z branżą turystyczną, zorientowaną na wyjazdy w obszary kulturowo powiązane z cywilizacją greckorzymską (Grecja, Włochy, kraje bałkańskie, Turcja, kraje Afryki Północnej i inne). Pozwalają także na podjęcie się zadań tłumacza różnych specjalności w zakresie – w zależności od wybranego modułu specjalizacyjnego – języków klasycznych lub języka nowogreckiego.

Kierunek filologia klasyczna w Krakowie:

O kierunkach filologicznych dowiedzieć się możesz więcej dzięki stronie Studia filologiczne Kraków. Szukasz innych propozycji, poszukujesz dla siebie atrakcyjnej alternatywy na polskich uczelniach – zobacz – studia filologiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia