Kierunki studiów KrakównewStudia KrakówStudia społeczne

Migracje międzynarodowe w Krakowie

Wybierz kierunek migracje międzynarodowe! Studia, które pozwolą Ci zdobyć wiedzę i umiejętności związane z takimi zagadnieniami, jak migracje, uchodźstwo, relacje międzykulturowe, czy zróżnicowanie etniczne.

Studia na kierunku migracje międzynarodowe, które prowadzi Uniwersytet Jagielloński (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ), pomagają zrozumieć współczesne mechanizmy społeczne w kontekście takich zjawisk jak migracje, zróżnicowanie etniczne, relacje międzykulturowe czy fenomen uchodźstwa.

Kierunek ten oferuje wiedzę o podstawowych mechanizmach i dynamice procesów migracyjnych. Dowiesz się, jakie są główne strumienie współczesnych migracji i ruchów uchodźczych oraz jak wygląda sytuacja mniejszości i ich prawa. Zdobędziesz wiedzę na temat międzynarodowych i krajowych instytucji zajmujących się sprawami migrantów i migracji. Poznasz między innymi dzieje i współczesne aspekty zróżnicowania etnicznego świata, teorię procesów narodowotwórczych, historię ruchów uchodźczych oraz ich współczesny wymiar. Zajęcia prowadzone są tak, by dostarczyć narzędzi do prawidłowej analizy wielokulturowych społeczeństw i skupisk migrantów. 

A jak wyglądają perspektywy zawodowe? Absolwenci i absolwentki studiów na kierunku migracje międzynarodowe wchodzą na rynek pracy wyposażeni w gruntowną wiedzę na temat kulturowych, społecznych, politycznych i prawnych uwarunkowań współczesnych procesów migracyjnych, gotowi podjąć pracę w sektorze publicznym i pozarządowym obsługującym migrantów i zarządzającym migracjami, w ośrodkach społecznych, instytucjach kultury czy mediach. Doskonale odnajdą się również w międzynarodowym środowisku zawodowym, wymagającym kompetencji międzykulturowych i komunikacyjnych.

Kierunek migracje międzynarodowe w Krakowie

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Kraków. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia