Studia społeczne w Krakowie

Studia społeczne w Krakowie to możliwość podjęcia nauki na takich m.in kierunkach jak: politologia, polityka społeczna, relacje międzykulturowe, socjologia i wielu innych.

Największą pod kątem kierunków społecznych w Krakowie ofertę posiada Uniwersytet Jagielloński. Studia społeczne podjąć można na różnych wydziałach tej najstarszej w Polsce uczelni. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UJ, Wydział Filozoficzny UJ, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ są gwarantem uzyskania wartościowych kompetencji. Studia społeczna proponują także inne krakowskie uczelnie publiczne np. Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN (Wydział Politologii KEN). STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, EUROPEISTYKA to wybrane kierunki społeczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, które prowadzi UPJP2 w Krakowie, przygotowują specjalistów w zakresie nowoczesnego dziennikarstwa oraz innowacyjnego komunikowania społecznego z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Specjalności:

 • e-dziennikarstwo,
 • realizacja radiowo-telewizyjna,
 • reklama, branding, public relations.

Studia gwarantują zdobycie fachowej wiedzy, specjalistycznych umiejętności i szerokich i pogłębionych kompetencji w zakresie:

 • komunikacji społecznej i mediów w społeczeństwie informacyjnym,
 • nowoczesnego dziennikarstwa prasowego, radiowego i telewizyjnego,
 • dziennikarstwa internetowego opartego na aplikacjach cyfrowych,
 • produkcji i realizacji telewizyjnej, radiowej i multimedialnej,
 • kultury języka, retoryki i stylistyki dziennikarskiej, creative writing,
 • promocji, reklamy, marketingu i brandingu,
 • wykorzystania mediów cyfrowych w komunikowaniu,
 • analizy i zarządzania mediami cyfrowym.

Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe, proponowane przez Uniwersytet Jagielloński, kładą nacisk na treści ukierunkowane bezpośrednio na rozpoznawanie sytuacji zagrożeń bezpieczeństwa i jego implikacji, a także praktycznego przygotowania do przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom. Dodatkowym atutem jest możliwość profilowania kształcenia, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, na jednej z dwóch ścieżek specjalizacyjnych.

Ścieżki specjalizacyjne:

 • bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • bezpieczeństwo analityczno-wywiadowcze.

Perspektywy zawodowe:

 • administracja rządowa i samorządowa,
 • agencje i organy bezpieczeństwa państwa,
 • organizacje gospodarcze i społeczne,
 • instytucje i organizacje międzynarodowe,
 • system bezpieczeństwa narodowego w Polsce.

Praca socjalna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

Studia na kierunku praca socjalna, które ma w swojej ofercie Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, wyposażają w wiedzę filozoficzną, socjologiczną i pedagogiczną pozwalającą poznać istotę ludzką i procesy społeczne, a także wiedzę przyrodniczą i psychologiczną dającą podstawy zrozumienia systemu człowiek-środowisko oraz umożliwiającą zrozumienie procesów zachodzących w organizmie człowieka gwarantujących jego dobre funkcjonowanie biologiczne psychiczne i społeczne.

Studenci zdobywają także wiedzę ekonomiczną i prawną umożliwiającą zrozumienie mechanizmów rzutujących na system podziału i działalności służb społecznych oraz ich formalnoprawnego instrumentarium jak również wiedzę umożliwiającą poznanie funkcjonowania mikrośrodowiska – gospodarstwa domowego, w którym odbywa się zaspokajanie potrzeb jednostki i rodziny;

Absolwent jest przygotowany do pracy:

 • w regionalnych ośrodkach polityki społecznej,
 • w powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej,
 • z rodzinami zastępczymi,
 • w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • w domach pomocy społecznej,
 • w jednostkach organizacyjnych ds. zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu,
 • w ośrodkach wsparcia,
 • w placówkach dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów,
 • w zakładach karnych,
 • w ośrodkach dla uchodźców,
 • w organizacjach rządowych i pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem problemom społecznym.


Warto poznać szczegóły dotyczące kierunków. W tym celu wybierz kierunek oraz uczelnię z listy poniżej.

Kierunki studiów społecznych w Krakowie 2023

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Kraków. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia