Kierunki studiów KrakówStudia KrakówStudia społeczneStudia z zarządzania

Zarządzanie rekreacją i rozrywką w Krakowie

Wybierz studia zarządzanie rekreacją i rozrywką, stanowiące doskonałe połączenie nauk społecznych, ekonomicznych, zarządzania i kultury fizycznej.

Kierunek zarządzanie rekreacją i rozrywką prowadzi Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie.

Studia na kierunku zarządzanie rekreacją i rozrywką przygotowują absolwenta do podjęcia pracy zawodowej na własny rachunek oraz/lub pracy w zakresie świadczenia usług związanych z tymi dziedzinami aktywności ludzi, które odnoszą się do szeroko pojętej rekreacji i rozrywki. W szczególności chodzi o objęcie stanowisk, dla których zakres obowiązków dotyczy udziału w procesach zarządzania przedsiębiorstwami oraz innego typu organizacjami społecznymi i publicznymi, ale także zarządzania projektami, produktami, czy wydarzeniami („eventami”) o charakterze rekreacyjno-rozrywkowym.

Ze względu na interdyscyplinarność kierunku studiów, wiedza i umiejętności oraz kompetencje społeczne absolwenta wpisują się w obszary kilku dyscyplin naukowych, jednak szczególną rolę wśród nich pełnią nauki o kulturze fizycznej i te, które tradycyjnie wiążą się z naukami ekonomicznymi oraz naukami o zarządzaniu. One bowiem umożliwią absolwentowi poznanie i zrozumienie mechanizmów ludzkich działań związanych z dokonywaniem, w skali jednostkowej i społecznej, wyborów dotyczących produkcji, wymiany i konsumpcji dóbr oraz usług zaspokajających potrzeby uczestnictwa w rekreacji i rozrywce, a na tym tle – uposażą go w umiejętności planowania, organizowania, przewodzenia oraz kontrolowania procesów związanych z realizacją (w celach komercyjnych lub niekomercyjnych) rozmaitych przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym i rozrywkowym.

Strona kierunku: ZARZĄDZANIE REKREACJĄ I ROZRYWKĄ , Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia zarządzanie Kraków. Interesujesz się problemami zarządzania i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia z zarządzania w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia