Kierunki studiówKierunki studiów PoznańStudia geograficzneStudia Poznań

Geologia w Poznaniu

Jeśli myślisz o wyborze studiów geologicznych, sprawdź koniecznie jaka jest różnica między studiami licencjackimi i inżynierskimi na kierunku geologia w Poznaniu.

Studia na kierunku geologia prowadzi Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM). Co ciekawe, kandydaci mają w ramach tego kierunku do wyboru studia licencjackie lub inżynierskie. Jakie są między nimi różnice?

Geologia na UAM – studia licencjackie

Geologia w ramach studiów licencjackich (6-semestralnych) stanowi doskonały balans między praktycznym poznawaniem budowy Ziemi i praw tą budową rządzącymi, a światem nowoczesnych technologii, które dominują obecnie chociażby w poszukiwaniu złóż ropy i gazu oraz innych surowców mineralnych na naszej planecie.

Podstawą nauki zawodu Geologa są liczne zajęcia laboratoryjne oraz wykładowe. Oparte są one m.in. o najnowsze techniki komputerowe (metody GIS-owskie, specjalistyczne programy geologiczne służące m.in. w poszukiwaniu złóż), obserwacje mikroskopowe oraz różnorodne inne metody laboratoryjne.

Wybrane umiejętności absolwenta:

 • stosowanie technik i procedur pomiarowych wykorzystywanych w wybranych specjalnościach,
 • wykonywanie wybranych pomiarów właściwości skał i wód, analiza i interpretacja wyników,
 • prowadzenie geologicznych prac terenowych,
 • stosowanie programów komputerowych do przetwarzania, wizualizacji i interpretacji danych geologicznych.

Absolwent dysponuje wiedzą i umiejętnościami praktycznymi niezbędnymi do podjęcia i wykonywania pracy w zawodzie geologa, w ramach których może starać się o pracę w:

 • Przedsiębiorstwa poszukiwawcze i wydobywcze eksploatujące m.in. węglowodory i rudy metali (np. KGHM S.A., PGNiG S.A.);
 • Przedsiębiorstwa geologiczne, wiertnicze, geotechniczne działające na rynku usług budowlanych;
 • Instytucje państwowe zajmujące się wykorzystaniem surowców naturalnych i ochroną środowiska przyrodniczego, Urzędy górnicze;
 • Po ukończeniu studiów magisterskich, także Instytucje naukowo-badawcze;
 • Po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia i spełnieniu wymogów prawnych absolwent może ubiegać się o państwowe uprawnienia geologiczne.

Geologia na UAM – studia inżynierskie

Geologia w ramach studiów inżynierskich (7-semestralnych) to studia zawodowe z elementami pracy naukowo-badawczej. Proponowana oferta przedmiotów
umożliwi Ci zdobycie wiedzy ogólnogeologicznej poszerzonej o umiejętności praktyczne z zakresu geologii inżynierskiej i hydrogeologii.

Podczas studiów inżynierskich poznasz procesy kształtujące naszą planetę oraz ich wpływ na życie codzienne człowieka. Zdobędziesz poszerzoną wiedzę z zakresu rozpoznawania, dokumentowania oraz eksploatowania wód podziemnych, a także badania podłoża budowlanego i interakcji pomiędzy konstrukcjami inżynierskimi a gruntem.

Pierwsze cztery semestry pozwolą Ci na opanowanie podstaw wiedzy geologicznej i wzbudzenie w sobie zainteresowań specjalistycznych.
Podczas ostatnich trzech semestrów studiów poznasz podstawy warsztatu badawczego oraz pogłębisz wiedzę i umiejętności zawodowe w jednej z dwóch specjalności:

 • geologia inżynierska z elementami geotechniki,
 • hydrogeologia.

Absolwenci studiów inżynierskich kierunku geologia znajdują zatrudnienie w firmach zajmujących się badaniami podłoża budowlanego oraz rozpoznaniem i gospodarką wodami podziemnymi i powierzchniowymi, a także w administracji państwowej, m.in. Wody Polskie, GazSystem, GT Projekt, LaborTest, Aquanet S.A, Hydroconsult,

Więcej informacji o kierunkach geograficznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia geograficzne Poznań. Interesujesz się naukami przyrodniczymi w szczególności geografią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz –  studia geograficzne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Poznaniu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Poznaniu:

Studia w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Uczelnie Poznań

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia