Geodezja i kartografia – studia we Wrocławiu

Myślisz o tym, by w przyszłej pracy zawodowej łączyć wiedzę z zakresu nauk geograficznych z umiejętnościami technicznymi? Dowiedz się więcej o kierunku geodezja i kartografia. Gdzie studiować we Wrocławiu?

Studia na kierunku geodezja i kartografia proponują kandydatom Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu.

Geodezja i kartografia na Politechnice Wrocławskiej

Geodezja i kartografia (propozycja studiów na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii PWr) to szeroka dyscyplina naukowo-techniczna, obejmująca swoim zakresem pozyskiwanie, przetwarzanie i wizualizację danych przestrzennych na potrzeby procesów inwestycyjnych, gospodarki przestrzennej, zarządzania nieruchomościami, ochrony środowiska i innych dziedzin.

Nowoczesne techniki pomiarowe wykorzystywane przez geodetów to m.in. niwelatory kodowe, robotyczne tachimetry elektroniczne, odbiorniki satelitarne i skanery laserowe. Dostępne dane teledetekcyjne umożliwiają monitorowanie środowiska naturalnego z pokładu satelitów. Systemy Informacji Geograficznej (GIS) pozwalają prowadzić zaawansowane analizy zjawisk zachodzących w środowisku naturalnym, odkrywać prawidłowości rządzące tymi zjawiskami oraz planować optymalnie przedsięwzięcia inwestycyjne. Programowanie w GIS pozwala tworzyć własne aplikacje, które dodatkowo rozszerzają możliwości dostępnych narzędzi informatycznych.

Podczas zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doświadczonych wykładowców (w tym z uczelni zagranicznych) oraz geodetów z uprawnieniami zawodowymi i pracowników administracji geodezyjnej, studenci kierunku geodezja i kartografia zdobywają uniwersalną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z wymienionych powyżej obszarów, które mogą być spożytkowane w każdym miejscu na świecie. W trakcie ćwiczeń studenci korzystają z profesjonalnego sprzętu geodezyjnego oraz zaawansowanego oprogramowania. Zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne Katedry Geodezji i Geoinformatyki Politechniki Wrocławskiej stanowią m.in. hybrydowy system do mobilnego skanowania laserowego, robotyczne tachimetry, bezzałogowe statki powietrzne, itd.

Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie w:

  • Przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych;
  • Przedsiębiorstwach geoinformatycznych świadczących usługi z zakresu fotogrametrii, teledetekcji i skanowania laserowego;
  • Administracji publicznej – w jednostkach zajmujących się gospodarką przestrzenną, gospodarką nieruchomościami, tworzeniem geoportali i wykorzystaniem systemów GIS;;
  • Działach mierniczych w zakładach górniczych
  • Instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych;
  • Start-upach wysoko zaawansowanych technologii, np. badań przestrzeni kosmicznej.

Geodezja i kartografia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Oprócz podstawowej wiedzy z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych czy technicznych, na kierunku geodezja i kartografia, prowadzonym przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, zdobędziesz również specjalistyczną wiedzę z obszaru geodezji i kartografii.

Na bieżąco będziesz zapoznawać się także z nowoczesnymi metodami obserwacji, modelowania, badania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych. Dzięki temu nauczysz się nie tylko solidnych podstaw, ale również tego, jak odpowiednio wykorzystać nowoczesne rozwiązania w praktyce. 

Specjalności:

  • Geodezja i gospodarka nieruchomościami,
  • Geodezja i geoinformatyka,
  • Geodezja inżynieryjna.

Studia na kierunku geodezja i kartografia przygotowują absolwentów do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach i biurach geodezyjno-kartograficznych, w biurach urządzania terenów wiejskich, a także w komórkach zajmujących się geodezją i gospodarką nieruchomościami w administracji samorządowej i rządowej.

Geodezja i kartografia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu

Na kierunku geodezja i kartografia w DSW we Wrocławiu zajęcia prowadzą naukowcy i geodeci mający państwowe uprawnienia zawodowe posiadających państwowe geodezyjne uprawnienia zawodowe oraz prowadzący działalność gospodarczą w zakresie geodezji i kartografii.

Podczas warsztatów i praktyk wykorzystywany jest podstawowy geodezyjny sprzęt pomiarowy: niwelatory, tachimetry elektroniczne, odbiorniki satelitarne GNSS, jak również specjalistyczne oprogramowanie i nowoczesne technologie geodezyjnego przetwarzania różnorodnych danych pomiarowych oraz zdjęć dronowych, lotniczych i satelitarnych.

Zajęcia praktyczne odbywają się w terenie i w pracowniach komputerowych, w efekcie których poznasz prawne, pomiarowe i obliczeniowe aspekty wykonywania podstawowych prac geodezyjnych związanych z tworzeniem map i prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie oraz geodezyjną obsługą inwestycji budowlanych i gospodarki nieruchomościami przy wykorzystaniu państwowego systemu informacji przestrzennej.

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do pracy samodzielnej i zespołowej w zawodzie geodety.

Uczelnie prowadzące kierunek geodezja i kartografia we Wrocławiu

Więcej informacji o kierunkach geograficznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia geograficzne Wrocław. Interesujesz się naukami przyrodniczymi w szczególności geografią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz –  studia geograficzne w Polsce.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów we Wrocławiu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom we Wrocławiu:

Studia we Wrocławiu

Kierunki studiów we Wrocławiu

Rekrutacja na studia we Wrocławiu

Uczelnie Wrocław

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia