Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jest spadkobiercą intelektualnego i naukowego dorobku uczelni lwowskich i ich tradycji. Jako samodzielna uczelnia funkcjonuje od 1951 roku. Łączy tradycję z nowoczesnością, będąc jedną z najlepszych specjalistycznych uczelni w Polsce i jedyną tego typu w makroregionie Polski południowo-zachodniej. Oferuje nowoczesne kształcenie na kierunkach przyrodniczych i technicznych. Co roku mury Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu opuszcza około 2800 absolwentów, którzy są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy.

Kierunki studiów

studia I stopnia

 • AGROBIZNES
 • AGROINŻYNIERIA
 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
 • BIOINFORMATYKA
 • BIOLOGIA
 • BIOLOGIA CZŁOWIEKA
 • BIOTECHNOLOGIA
 • BUDOWNICTWO
 • EKONOMIA
 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
 • INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI
 • OGRODNICTWO
 • ROLNICTWO
 • TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA GASTRONOMII
 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
 • WETERYNARIA
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I ANALIZA ŻYWNOŚCI
 • ZOOTECHNIKA
 • ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA

Rekrutacja

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znaleźć można w dziale KANDYDAT, REKRUTACJA lub Uchwale Senatu na stronie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Aktualności z uczelni

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni.

Lokalizacja

Kontakt

50-375 Wrocław, ul. Norwida 25; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Również we Wrocławiu

Zbliżające się wydarzenia