Kierunki studiów WrocławnewStudia informatyczneStudia ścisłeStudia Wrocław

Bioinformatyka we Wrocławiu

Kierunek bioinformatyka łączy techniki programowania z naukami ścisłymi i biologicznymi. Dowiedz się więcej!

Bioinformatyka to ciekawa propozycja dla kandydatów, których interesują zarówno nauki ścisłe i biologiczne, jak również informatyczne, szczególnie programowanie. Jakie wrocławskie uczelnie prowadzą kierunek bioinformatyka?

Bioinformatyka w Akademii Techniczno-Informatycznej w Naukach Stosowanych we Wrocławiu

Studia na kierunku bioinformatyka, które ma w swojej ofercie, którą przygotowała Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych we Wrocławiu, to przede wszystkim szerokie perspektywy zawodowe – dzięki pięciu atrakcyjnym specjalnościom.

Wydział Bioinformatyki ATINS został powołany w 2017 roku i oferuje oferuje studia I stopnia (inżynierskie) na kierunku Bioinformatyka. Trwają one łącznie 7 semestrów na studiach stacjonarnych i 8 na niestacjonarnych, a kończą się złożeniem pracy dyplomowej, egzaminem dyplomowym oraz finalnie uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Specjalności:

  • Cyberbezpieczeństwo
  • Kryptografia
  • Metody wirtualnej rzeczywistości w bioinformatyce
  • Analiza i przetwarzanie danych biologicznych
  • Informatyka w medycynie

CyberbezpieczeństwoNOWA SPECJALNOŚĆ – jest związana z zagadnieniami molekularnej ochrony informacji a także z dynamicznie rozwijającą się dyscypliną, zajmującą się zastosowaniem technik przetwarzania danych w badaniach nad problemami biologicznymi. Studia w ramach tej specjalności stwarzają możliwość znalezienia ciekawej pracy między innymi w ośrodkach zajmujących się cyberbezpieczeństwem, ochroną danych, modelowaniem biologicznym, projektowaniem leków czy analizą danych medycznych.

Kryptografia – NOWA SPECJALNOŚĆ – w ramach specjalności studenci poznają metody ochrony informacji, oprogramowania i innych zasobów (między innymi poprzez algorytmy związane z zagadnieniami molekularnej ochrony informacji). Są to problemy bezpieczeństwa sprzętu i sieci komputerowej (lokalizacja, dostęp do zasobów, zabezpieczenia przeciwpożarowe i procedury magazynowania) oraz bezpieczeństwa oprogramowania (systemy operacyjne, systemy zarządzania bazami danych, oprogramowanie antywirusowe). Absolwent specjalności Kryptografia pozna dokładnie praktyczne zagadnienia kryptografii, sposoby ochrony danych przed kopiowaniem, modyfikacją i nieupoważnionym dostępem.

Metody wirtualnej rzeczywistości w bioinformatyce – specjalność ma na celu przekazanie niezbędnej wiedzy o nowoczesnych narzędziach wykorzystywanych w kreowaniu multimediów z użyciem rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej oraz o rozwiązaniach stosowanych do integracji rzeczywistości wirtualnej z istniejącymi systemami informatycznymi na potrzeby szeroko rozumianej bioinformatyki.

Analiza i przetwarzanie danych biologicznych – specjalność umożliwia studentom nabycie wiedzy i umiejętności, które wykorzystać można przy realizacji różnorodnych zadań związanych z przetwarzaniem i interpretacją danych w obszarze bioinformatyki. Specjalność daje możliwość pozyskania kompetencji w nowoczesnej i gwałtownie rozwijającej się dziedzinie będącej na styku osiągnięć biologii i informatyki. Absolwent specjalności zostanie przygotowany do pracy zarówno w ośrodkach badawczych, jak i przedsiębiorstwach związanych z informatyką i biotechnologią.

Informatyka w medycynie – specjalność powstała w wyniku rosnącego zapotrzebowania na rynku pracy na ekspertów potrafiących stosować technologie informatyczne w najprężniej rozwijających się gałęziach medycyny. Wykorzystywanie w nich najnowszych zdobyczy techniki umożliwia m.in. efektywniejsze rozwiązywanie problemów generowanych przez choroby społeczne i cywilizacyjne. Absolwent specjalności zdobywa szeroką wiedzę na temat informatyki medycznej oraz systemów informatycznych i aplikacji w medycynie. Umie projektować leki oraz telemedyczne systemy internetowe i mobilne, a także korzystać z mobilnych systemów monitoringu medycznego i komputerowych systemów wspomagania decyzji medycznych. Absolwent posiada solidne podstawy w zakresie modelowania procesów i wzorców medycznych, inżynierii diagnostyki medycznej oraz inżynierii systemów zarządzania w medycynie, uczy się technik przetwarzania obrazów medycznych i metod symulacji komputerowych.

Bioinformatyka na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Kierunek bioinformatyka, który proponuje kandydatom Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pozwala zdobyć wiedzę z biologii (zwłaszcza genetyki) oraz informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem technik programowania i zdolnościach do przedmiotów ścisłych.

Absolwent bioinformatyki ma kompetencje umożliwiające podjęcie pracy w jednostkach zajmujących się przetwarzaniem danych biologicznych przy użyciu narzędzi bioinformatycznych, takich jak firmy farmaceutyczne, firmy bioinformatyczne, laboratoria badawcze i usługowe, jednostki naukowe placówek klinicznych oraz ośrodki oceny genetycznej zwierząt i roślin. 

Nabyte w trakcie studiów umiejętności pozwalają na praktyczne zastosowanie podstawowych technik i metod badawczych stosowanych współcześnie w naukach biologicznych i informatycznych. Absolwent posiada umiejętność pracy i programowania w środowiskach różnych systemów operacyjnych, może samodzielnie projektować bazy danych i programy komputerowe, w szczególności dedykowane zagadnieniom przyrodniczym i rolniczym, planować i wykonywać zadania badawcze, projekty lub ekspertyzy z zakresu biologii i informatyki zarówno samodzielnie jak i w ramach pracy grupowej.

Perspektywy zawodowe:

  • placówki naukowo-badawcze,
  • administracja,
  • laboratoria i jednostki wykorzystujące i zarządzające bazami danych.

Absolwent tego kierunku jest również przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach bioinformatyka, biologia, zootechnika i rolnictwo oraz kierunkach pokrewnych.

Kierunek bioinformatyka we Wrocławiu

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronieStudia ścisłe Wrocław. Interesujesz się matematyką, fizyką a może astronomią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia ścisłe w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów we Wrocławiu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom we Wrocławiu:

Studia we Wrocławiu

Kierunki studiów we Wrocławiu

Rekrutacja na studia we Wrocławiu

Uczelnie Wrocław

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij:

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia