Kierunki studiów Warszawarodzaje studiów WarszawaStudiaStudia geograficzneStudia Warszawa

Studia geograficzne w Warszawie

Studia geograficzne w Warszawie to przede wszystkim oferta Uniwersytetu Warszawskiego (m.in. geografia, geologia stosowana, geologia poszukiwawcza). Kierunki geograficzne proponują również: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego.

Studia geograficzne w Warszawie to domena uczelni państwowych. Oferta dotyczy studiów geodezyjnych, geologicznych oraz coraz popularniejszych studiów z zakresu geoinformatyki.

Geografia na Uniwersytecie Warszawskim

Cechą charakterystyczną studiów na kierunku geografia, które prowadzi Uniwersytet Warszawski, jest łączenie dydaktyki z badaniami naukowymi. Współpraca nauczyciel – student realizowana jest przez udział studentów w różnorodnych projektach naukowych, co przyczynia się do podnoszenia jakości kształcenia i przygotowania studentów do samodzielnej pracy badawczej.

Absolwent studiów dysponuje podstawową wiedzą dotyczącą funkcjonowania systemów środowiska przyrodniczego i społeczno-ekonomicznego, poszczególnych elementów tych systemów i relacji między nimi. Orientuje się w przestrzennych strukturach przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych, dynamice zachodzących zmian. Dzięki poznaniu technik geoinformatycznych potrafi gromadzić i przetwarzać informacje dotyczące środowiska przyrodniczego i społecznego w skali lokalnej, regionalnej i globalnej. W zakresie jednej z wybranych ścieżek dysponuje pogłębioną wiedzą i rozszerzonymi umiejętnościami. 

Ścieżki dydaktyczne (wybór od czwartego semestru):

 • społeczno-ekonomiczna,
 • fizycznogeograficzna,
 • geoinformatyczna.

Perspektywy zawodowe:

 • zespoły wykonujące opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym;
 • instytucje i przedsiębiorstwa specjalizujące się w monitoringu środowiska przyrodniczego;
 • jednostki administracji samorządowej i rządowej;
 • instytucje planistyczne;
 • agencje rozwoju;
 • firmy konsultingowe i doradcze;
 • agencje promocji;
 • organizacje pomocowe;
 • pracownie zagospodarowania przestrzennego;
 • firmy stosujące oprogramowanie systemów informacji geograficznej, firmy wykorzystujące obrazy satelitarne i zdjęcia lotnicze (w tym nawigacja satelitarna i usługi lokalizacji),
 • firmy i wydawnictwa kartograficzne,
 • instytucje statystyki publicznej i badania opinii publicznej,
 • działy analityczne i planistyczne firm komercyjnych.

Gospodarka przestrzenna w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Kierunek studiów gospodarka przestrzenna, który proponuje kandydatom SGGW w Warszawie, obejmuje zagadnienia z nauk społecznych, inżynieryjno-technicznych, rolniczych oraz ścisłych i przyrodniczych.

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu geodezji i kartografii, planowania przestrzennego, gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami, łagodzenia regionalnych różnic w poziomie gospodarki i jakości życia ludności, odnowy środowiska i ekorozwoju. Potrafią formułować zasady polityki przestrzennej na wszystkich szczeblach zarządzania administracji samorządowej i rządowej.

Absolwenci znajdą pracę w:

 • urzędach gmin, starostwach i urzędach marszałkowskich, w szczególności w komórkach zajmujących się koordynacją rozwoju, promocją, mieniem komunalnym, przygotowywaniem inwestycji, gospodarką komunalną, ochroną środowiska, gospodarką gruntami i rekreacją,
 • w urzędach administracji rządowej i biurach agencji rządowych,
 • biurach projektowych i konsultingowych pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego,
 • przedsiębiorstwach oddziałujących na środowisko i korzystających z jego zasobów,
 • biurach planistycznych działających w zakresie planowania przestrzennego, leśnictwa, ochrony przyrody i środowiska,
 • firmach działających na rynku nieruchomości.

Geoinformatyka na Politechnice Warszawskiej

Studia na kierunku geoinformatyka, które ma w swojej ofercie Politechnika Warszawska, są zorientowane na łączenie wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki, grafiki komputerowej oraz z zakresu szeroko rozumianych nauk geoinformacyjnych (w szczególności geodezji i kartografii).

Studenci przygotowują się do kreowania nowych innowacyjnych produktów geoinformacyjnych (wszelkiego rodzaju mapy cyfrowe, modele przestrzenne obiektów, geoportale, aplikacje lokalizacyjne i nawigacyjne, programy automatyzujące pozyskiwanie danych o powierzchni Ziemi), właściwego stosowania standardów w zakresu informacji geograficznej oraz zapewnienia efektywnej komunikacji w ramach interdyscyplinarnych zespołów projektowych (informatycy, geodeci, kartografowie, fotogrametrzy, geologowie, leśnicy, geografowie i przedstawiciele innych specjalności).

Perspektywy zawodowe:

 • własna działalność gospodarcza,
 • duże, średnie i małe przedsiębiorstwa geodezyjne i kartograficzne, informatyczne i geoinformacyjne,
 • jednostki administracji państwowej i samorządowej m.in. w ramach służby geodezyjnej i kartograficznej,
 • firmy i instytucje wykorzystujące zasoby danych przestrzennych m.in w takich sektorach gospodarki jak telekomunikacja, energetyka, bankowość i ubezpieczenia, geomarketing, bezpieczeństwo i obronność, turystyka, logistyka i transport, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne, geologia i leśnictwo.


Warto poznać szczegóły dotyczące każdego z kierunków. W tym celu wybierz kierunek i uczelnię z listy poniżej.

Kierunki studiów geograficznych w Warszawie 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia geograficzne Warszawa. Interesujesz się naukami przyrodniczymi w szczególności geografią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia geograficzne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Udostępnij:


Czytaj więcej: studia w Warszawie

Prawo w Warszawie

Marzysz o tym, by studiować prawo w Warszawie? Sprawdź, które warszawskie uczelnie wyższe mają w…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia