Geodezja i kartografia – Politechnika Warszawska

Zdobądź wiedzę i umiejętności niezbędne w pracach geodezyjnych i kartograficznych. Wybierz studia na Wydziale Geodezji i Kartografii PW.

Studia na kierunku geodezja i kartografia prowadzi Politechnika Warszawska (Wydział Geodezji i Kartografii PW).

Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne i komputerowe oraz ćwiczenia projektowe w dobrze wyposażonych w aparaturę pomiarową laboratoriach. Ponadto program obejmuje 4 tygodnie praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach geodezyjnych lub jednostkach administracji oraz 5 tygodni ćwiczeń terenowych głównie we własnym ośrodku szkoleniowym w Grybowie koło Nowego Sącza.

Absolwent potrafi:

  • posłużyć się właściwie dobranymi metodami, instrumentami oraz używanym w pracach geodezyjnych i kartograficznych oprogramowaniem, wykonać pomiary geodezyjne niezbędne w procesie zakładania osnów, tworzenia map sytuacyjno-wysokościowych, obsługi inwestycji i montażu urządzeń, zakładać sieci kontrolne do wyznaczania przemieszczeń oraz opracować wymaganą przepisami dokumentację techniczną;
  • pozyskać dane do założenia i aktualizacji katastru nieruchomości, sporządzić operat szacunkowy wyceny nieruchomości, przeprowadzić podział nieruchomości, rozgraniczenie nieruchomości, wznowienie granic oraz opracować niezbędną dokumentację tych procesów;
  • projektować i tworzyć proste bazy danych przestrzennych, zasilać je danymi z różnych źródeł oraz przetwarzać te dane, przeprowadzić analizę przestrzenną w środowisku systemu informacji przestrzennej; przygotować prezentację kartograficzną danych; korzystać z danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz innych zasobów i serwisów udostępniających dane przestrzenne;
  • realizować wybrane zadania pomiarowe z zakresu opracowania danych lotniczych oraz wytworzyć podstawowe produkty fotogrametryczne i tematyczne poprzez pomiarowe i interpretacyjne opracowanie zdjęć lotniczych i satelitarnych.

Perspektywy zawodowe:

  • własna działalność gospodarcza po uzyskaniu uprawnień zawodowych;
  • przedsiębiorstwa wykonawcze geodezyjne i geoinformatyczne;
  • jednostki administracji państwowej i samorządowej związane z geodezją i gospodarką nieruchomościami;
  • instytucje i agencje zajmujące się zarządzaniem nieruchomościami.

Więcej informacji na stronie internetowej Wydziału: www.gik.pw.edu.pl

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

STUDIA TECHNICZNE WARSZAWA
STUDIA TECHNICZNE W POLSCE
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
RODZAJE STUDIÓW WARSZAWA
UCZELNIE WARSZAWA

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia