Kierunki studiów ŁódźnewStudia geograficzneStudia Łódź

Geografia w Łodzi

Interesują Cię studia geograficzne w Łodzi? Chcesz wybrać kierunek geografia? Co musisz wiedzieć zanim podejmiesz decyzję?

Geografia w Łodzi – gdzie studiować?

Jedyną łódzką uczelnią wyższą proponującą kandydatom studia na kierunku geografia jest Uniwersytet Łódzki. Czego się nauczysz w trakcie studiów?

Geografia na Uniwersytecie Łódzkim

Kierunek geografia jest jednym z najdłużej istniejących kierunków studiów na Uniwersytecie Łódzkim. Na kierunku tym (prowadzonym przez Wydział Nauk Geograficznych UŁ) studenci są kształceni z zakresu zarówno szeroko rozumianej geografii fizycznej jak i geografii społeczno-ekonomicznej. Oprócz zajęć prowadzonych w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów itp., ważnym elementem studiów geograficznych są zajęcia terenowe, dzięki którym student ma możliwość wykorzystania i poszerzenia swojej wiedzy w praktyce.

Poza przedmiotami obowiązkowymi, na wydziale oferowana jest duża pula zajęć do wyboru, co pozwala na samodzielne kształtowanie programu nauczania i dostosowanie go do indywidualnych zainteresowań studenta. Studia geograficzne są studiami dwustopniowymi realizowanymi w systemie stacjonarnym. Po ukończeniu studiów licencjackich, dających rzetelną i bardzo wszechstronną wiedzę geograficzną, absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach magisterskich.

Absolwent posiada wszechstronną wiedzę z zakresu geografii oraz relacji kształtujących funkcjonowanie systemu przyroda-człowiek. Zna podstawowe procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym oraz uwarunkowania i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego Polski i świata. Posiada umiejętności wykorzystywania wyników analiz i informacji o naturalnych oraz antropogenicznych zjawiskach, dla potrzeb kompleksowego gospodarowania i zarządzania przestrzenią. Potrafi ocenić w sposób kompleksowy środowisko życia człowieka.

Absolwent dzięki uniwersalnym umiejętnościom analizowania złożonych zjawisk o charakterze przyrodniczno-społeczno-ekonomicznym potrafi skutecznie rozwiązywać problemy spotykane w dynamicznie zmieniającym się środowisku zawodowym. Program studiów zakłada przygotowanie absolwentów do pracy w instytucjach zajmujących się środowiskiem przyrodniczym, jego kształtowaniem oraz ochroną, a także instytucjach zajmujących się gospodarką przestrzenną, warunkami życia ludzi oraz organizacją działalności społeczno-gospodarczej.


Uzyskaj szczegółowe informacje przygotowane przez prowadzącą kierunek uczelnię:

Kierunek geografia w Łodzi

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia geograficzne Łódź. Interesujesz się naukami przyrodniczymi w szczególności geografią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz –  studia geograficzne w Polsce.

CZYTAJ TAKŻE:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Łodzi.

Sprawdź także treści poświęcone studiom w Łodzi:

Studia w Łodzi

Kierunki studiów w Łodzi

Rekrutacja na studia w Łodzi

Uczelnie Łódź

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia