Kierunki studiów Łódźrodzaje studiów ŁódźStudiaStudia geograficzneStudia Łódź

Studia geograficzne w Łodzi

Studia geograficzne w Łodzi znajdziesz na Uniwersytecie Łódzkim. Studia proponowane głównie przez Wydział Nauk Geograficznych UŁ. Wspólnie z innymi wydziałami realizowane są studia na kierunku GEOINFORMACJA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA). Poznaj lepiej kierunki geograficzne w Łodzi.

Dla zainteresowanych naukami geograficznymi atrakcyjne propozycje kierunków studiów przygotował przede wszystkim Uniwersytet Łódzki. W ofercie tej największej łódzkiej uczelni obok tradycyjnie obecnego kierunku geografia warto zwrócić uwagę na nowoczesne studia z zakresu geoinformacji. Poznaj dokładniej studia geograficzne w Łodzi!

Geografia na Uniwersytecie Łódzkim

Studia na kierunku geografia, które prowadzi Uniwersytet Łódzki, pozwalają zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu geografii oraz relacji kształtujących funkcjonowanie systemu przyroda-człowiek. Studenci poznają podstawowe procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym oraz uwarunkowania i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego Polski i świata. Nabywają umiejętności wykorzystywania wyników analiz i informacji o naturalnych oraz antropogenicznych zjawiskach, dla potrzeb kompleksowego gospodarowania i zarządzania przestrzenią. Uczą się także oceniać w sposób kompleksowy środowisko życia człowieka.

Perspektywy zawodowe:

 • instytucje zajmujące się środowiskiem przyrodniczym, jego kształtowaniem oraz ochroną,
 • instytucje zajmujące się gospodarką przestrzenną, warunkami życia ludzi oraz organizacją działalności społeczno-gospodarczej.

Geoinformacja na Uniwersytecie Łódzkim

Kierunek studiów geoinformacja prowadzony jest na Wydziale Nauk Geograficznych przy współudziale Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego

Studia umożliwiają łączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi, w tym z: obsługą profesjonalnego oprogramowania GIS (Systemów Informacji Geograficznej), podstawami programowania, pozyskiwaniem danych przestrzennych i praktykami zawodowymi.

W programie nauczania znajdują się zagadnienia związane nie tylko z zarządzaniem informacją geograficzną, ale również opisem zjawisk zachodzących w przestrzeni, ich analizą, interpretacją i upowszechnianiem, z wykorzystaniem metod matematycznych i narzędzi informatycznych. 

Perspektywy zawodowe – absolwenci znajdą zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach geoinformatycznych,
 • administracji rządowej i samorządzie terytorialnym w zakresie zarządzania przestrzenią,
 • ochronie środowiska,
 • leśnictwie,
 • zarządzaniu kryzysowym,
 • wojsku,
 • geodezji,
 • biurach planowania przestrzennego.

Geodezja i kartografia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Studia na kierunku geodezja i kartografia, które proponuje kandydatom Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, pozwalają zdobywać wiedzę z obszaru geodezji gospodarczej i gospodarki nieruchomościami.  

Program kształcenia został ułożony tak, aby absolwent kierunku był przygotowany do potrzeb i oczekiwań rynku pracy. Specjalistyczne pracownie, poligon terenowy oraz nowoczesny sprzęt pomiarowy pozwolą poznać współczesne techniki i technologie pomiarowe oraz zdobyć niezbędne umiejętności praktyczne.

Specjalności:

 • Geodezja gospodarcza
 • Gospodarka nieruchomości

Perspektywy zawodowe – absolwenci znajdą zatrudnienie w:

 • urzędach administracji publicznej,
 • wydziałach gospodarki nieruchomościami,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej.

Uzyskaj szczegółowe informacje o geograficznych kierunkach studiów dostępnych dla kandydatów w Łodzi:

Kierunki studiów geograficznych w Łodzi 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia geograficzne Łódź. Interesujesz się naukami przyrodniczymi w szczególności geografią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz –  studia geograficzne w Polsce.

CZYTAJ TAKŻE:

Geografia w Łodzi

Interesują Cię studia geograficzne w Łodzi? Chcesz wybrać kierunek geografia?…

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Łodzi.

Sprawdź także treści poświęcone studiom w Łodzi:

Studia w Łodzi

Kierunki studiów w Łodzi

Rekrutacja na studia w Łodzi

Uczelnie Łódź

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia