Uniwersytet Warszawski

uczelnia publiczna, Warszawa

Uniwersytet Warszawski (UW), założony w 1816 r., jest największą i jedną z najlepszych polskich uczelni. Siła Uniwersytetu tkwi przede wszystkim w wysokim poziomie kadry nauczającej oraz studentów, którzy odnoszą liczne sukcesy w kraju i zagranicą. Pod względem liczby studentów UW jest największą uczelnią w Polsce, pod względem liczby pracowników jednym z największych pracodawców na Mazowszu.

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa www.uw.edu.pl

Kierunki studiów - UW

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni. Zasady rekrutacji i szczegółowe informacje dotyczące wymagań stawianych kandydatom znajdziesz w Uchwale Senatu UW – w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2024/2025 oraz załączniku https://rekrutacja.uw.edu.pl/files/pdf/Zal_nr_1_uchwala_rekrutacyjna_2024-25.pdf

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni: https://www.uw.edu.pl/ksztalcenie/studia-podyplomowe/

Kontakt

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
https://www.uw.edu.pl

UW - aktualności z uczelni, rekrutacja, kierunki studiów

Lokalizacja

Studia w Warszawie i województwie mazowieckim