Nowerekrutacja 2024Rekrutacja na studiaRekrutacja WarszawaStudia Warszawa

Uniwersytet Warszawski – ruszyła rekrutacja na studia 2024/2025

Trwa rekrutacja na studia 2024/2025 na UW! Uniwersytet Warszawski tradycyjnie, oprócz bogatej i zróżnicowanej oferty, przygotował dla kandydatów kilka nowości!

Uniwersytet Warszawski 6 czerwca 2024 roku uruchomił rekrutację na studia 2024/2025. Kandydaci mogą wybierać spośród ponad 300 programów studiów.

Wyniki naboru na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie oraz część studiów drugiego stopnia zostaną ogłoszone 22 lipca.

Harmonogram rekrutacji

 • 6 czerwca: rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK);
 • 10 lipca: ostatni dzień rejestracji w IRK;
 • 22 lipca: ogłoszenie wyników rekrutacji;
 • 23–25 lipca: przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych na studia

Nowe kierunki studiów na UW

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia pierwszego stopnia na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych; To kierunek o profilu ogólnoakademickim, który kontynuuje najlepsze tradycje dotychczas oferowanego kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne pierwszego stopnia o profilu praktycznym. Kierunek oferuje trzy nowe specjalizacje: zarządzanie kryzysowe, służby mundurowe, cyberprzestępczość.
 • Business and Management, studia pierwszego stopnia na Wydziale Zarządzania; Studia mają na celu przygotowanie studentów do rozwiązywania złożonych problemów związanych z zarządzaniem organizacjami w globalnym otoczeniu biznesowym. W ramach studiów teoria zarządzania i jakości, zintegrowana zostanie z ekonomią, finansami i naukami prawnymi, co umożliwi kompleksowe podejście do analiz i diagnoz sytuacji biznesowych.
 • Edukacja alternatywna z animacją społeczno-kulturalną, studia pierwszego stopnia na Wydziale Pedagogicznym; Studia są skierowane do osób angażujących się w działania społeczności lokalnej, zainteresowanych aktywnością w organizacjach pozarządowych, chcących pracować w charakterze animatorów lub edukatorów w przestrzeni pozaszkolnej. Studenci tego kierunku uzyskają uprawnienia do wykonywania zawodu: animator społeczno-kulturalny, pedagog animacji kulturalnej, animator czasu wolnego młodzieży oraz wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Energetyka jądrowa, studia pierwszego stopnia na Wydziale Fizyki; Studia będą realizowane we współpracy z uczelniami mającymi wieloletnie doświadczenie w kształceniu kadry elektrowni jądrowych. Absolwenci będą mogli podjąć pracę w sektorze energetyki jądrowej, w obszarze bezpieczeństwa i ochrony radiologicznej, prowadzić badania naukowe w ośrodkach akademickich, instytutach naukowych i ośrodkach przemysłowych oraz współkształtować politykę energetyczną kraju.
 • Adult Education and Developmental Activities Design, studia drugiego stopnia na Wydziale Pedagogicznym; Studia są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów w dziedzinie edukacji osób dorosłych. Absolwenci kierunku będą posiadali umiejętności niezbędne do projektowania i realizacji programów kształcenia dorosłych oraz do pracy w różnych środowiskach, takich jak placówki edukacyjne, organizacje non-profit, agencje rządowe, firmy i międzynarodowe organizacje rozwojowe.
 • Edukacja alternatywna z edukacją artystyczną, studia drugiego stopnia na Wydziale Pedagogicznym; Absolwenci tego kierunku uzyskają uprawnienia do wykonywania zawodu: pedagoga/edukatora edukacji alternatywnej, edukatora w działach edukacyjnych instytucji artystycznych i instytucji kultury, instruktora amatorskiego ruchu artystycznego (teatralnego), kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży. Dodatkowo po zrealizowaniu studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku edukacja alternatywna uzyskają uprawnienia pedagoga szkolnego.
 • Europejskie studia ukrainistyczne, studia drugiego stopnia na Wydziale Lingwistyki Stosowanej; Absolwenci kierunku będą przygotowani m.in. do uczestnictwa w przestrzeniach instytucjonalno-medialnych, w tym instytucjach kulturalno-oświatowych, placówkach dyplomatycznych oraz instytucjach administracji publicznej. Rozwinięte zdolności językowe w zakresie biznesu pozwolą im również na pracę w organizacjach związanych z turystyką i handlem międzynarodowym.
 • Rachunkowość i controlling, studia drugiego stopnia na Wydziale Zarządzania; Absolwenci kierunku posiadać będą szeroką wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej (wg regulacji prawa krajowego i międzynarodowego), zarządczej i controllingu oraz roli podatków w rachunkowości. Kierunek oferuje dwie ścieżki kształcenia: rachunkowość i rewizja finansowa oraz controlling.
 • Sztuka pisania, studia drugiego stopnia na Wydziale Polonistyki; To kontynuacja studiów pierwszego stopnia, która umożliwia rozwijanie zainteresowań związanych z tworzeniem literatury i pogłębianie literaturoznawczych kompetencji badawczych. Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w redakcjach pism, wydawnictwach, instytucjach związanych z nowymi mediami, marketingu medialnym, portalach internetowych, a także jako copywriter, twórca literatury czy krytyk literacki.

SPRAWDŹ PEŁNĄ OFERTĘ KIERUNKÓW STUDIÓW na Uniwersytecie Warszawskim.

Pobierz Przewodnik dla kandydatów na studia 2024/2025 (pdf):

Jak wygląda internetowa rekrutacja na UW?

ZOBACZ TAKŻE: UNIWERSYTET WARSZAWSKI – AKTUALNOŚCI, REKRUTACJA NA STUDIA

CZYTAJ RÓWNIEŻ – Rekrutacja na studia w Warszawie:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia