Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Koszalinie

Jednolite magisterskie studia pedagogiczne na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to propozycja jednej z państwowych uczelni w Koszalinie. Poznaj szczegóły dotyczące tego nowego kierunku w mieście.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na PWSZ w Koszalinie

Z opisu tego kierunku dowiemy się, że absolwent studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uzyska tytuł magistra pedagogiki w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, tym samym zdobędzie kwalifikacje do pracy w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej. Absolwent studiów zostanie wyposażony w wiedzę z pedagogiki i psychologii dziecka w wieku przedszkolnym i ucznia klas I-III szkoły podstawowej, pozna organizację i funkcjonowanie przedszkoli i szkół podstawowych oraz zdobędzie wiedzę na temat poszczególnych przedmiotów kształcenia oraz metodyki nauczania w przedszkolu i szkole.

Program studiów jest programem o profilu praktycznym, obejmuje przedmioty przewidziane w standardzie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Przedmioty te realizowane będą w sposób praktyczny, osadzony w rzeczywistości edukacyjnej, prowadzone przez praktyków. W programie studiów przewidziano moduły rozszerzające w zakresie terapii pedagogicznej i psychoprofilaktyki.

Więcej informacji: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia pedagogiczne Koszalin. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia pedagogiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Koszalinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Koszalinie:

Studia w Koszalinie

Kierunki studiów w Koszalinie

Rekrutacja na studia w Koszalinie

Uczelnie Koszalin

Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia