Kierunki studiówKierunki studiów KoszalinStudia KoszalinStudia społeczne

Bezpieczeństwo narodowe w Koszalinie

Studia z zakresu bezpieczeństwo narodowe proponuje w Koszalinie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. W ramach kierunku uczelnia oferuje atrakcyjne specjalności. Poznaj szczegóły.

Studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe trwają 3 lata  (6 semestrów) i są prowadzone w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia mają charakter studiów zawodowych i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

Od II roku studiów studenci realizują zajęcia  z zakresu:

  • BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
  • ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Zajęcia z zakresu bezpieczeństwo publiczne wyposażą absolwenta w wiedzę:

  • funkcjonowania systemu bezpieczeństwa publicznego współczesnego państwa,
  • umiejętności w zakresie działań na rzecz zapewniania bezpieczeństwa osób i mienia,
  • kompetencje społeczne do pracy m.in. jako funkcjonariusz Policji lub pracownik służb podległych resortowi spraw wewnętrznych.

Zajęcia z zakresu zarządzanie kryzysowe wyposażą absolwenta w wiedzę:

  • zarządzania kryzysowego stosowanego przez wszystkie jednostki administracji zarówno państwowej, jak i samorządowej, a także instytucji bezpieczeństwa narodowego;
  • zasad organizacji administracji publicznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zadań na rzecz zarządzania kryzysowego. 

Możliwości zatrudnienia dla absolwentów  kierunku bezpieczeństwo narodowe związane są ze strategicznymi kierunkami transformacji systemu bezpieczeństwa narodowego. Potencjalne miejsca pracy to przede wszystkim służby i instytucje rządowe i samorządowe oraz inne podmioty prawne, których zadaniem jest zapobieganie i przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrznym, zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, prowadzenia działań ratowniczych oraz ochrony ludności i mienia w sytuacjach nadzwyczajnych.

Kierunek bezpieczeństwo narodowe w Koszalinie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia społeczne Koszalin. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Studia dotyczące zagadnień społecznych to także kierunki ekonomiczne, pedagogiczne, psychologiczne. Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Koszalinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Koszalinie:

Studia w Koszalinie

Kierunki studiów w Koszalinie

Rekrutacja na studia w Koszalinie

Uczelnie Koszalin

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia