Kierunki studiów Olsztynrodzaje studiów OlsztynStudiaStudia biologiczneStudia biotechnologiczneStudia Olsztyn

Studia biologiczne i biotechnologiczne w Olsztynie

Studia biologiczne to przede wszystkim propozycja jednego Wydziału na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Studia można podjąć na takich kierunkach jak: BIOLOGIA, MIKROBIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA. Oferuje je Wydział Biologii i Biotechnologii UWM.

Zainteresowanie biologią wyniesione ze szkoły średniej przekuć można w pogłębianie swojej wiedzy w zakresie nauk biologicznych i biotechnologicznych na studiach. W Olsztynie proponuje je Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Poznaj studia biologiczne!

Biologia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Studiując biologię na UWM w Olsztynie, poznasz w stopniu zaawansowanym zjawiska i procesy przyrodnicze na różnych poziomach organizacji systemów biologicznych, różnorodność biologiczną na poziomie genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym oraz opanujesz metody i techniki badawcze stosowane w biologii środowiskowej i molekularnej. Ponadto studiując zakres nauczanie biologii, zdobywasz wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela biologii.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w przemyśle, jednostkach badawczych, różnych typach laboratoriów, w instytucjach i jednostkach administracji państwowej zajmujących się ochroną przyrody i środowiska, ekorozwojem, planowaniem przestrzennym, gospodarowaniem zasobami przyrody, monitoringiem środowiska. 

Absolwent zakresu nauczanie biologii jest dodatkowo przygotowany do kontynuowania kształcenia umożliwiającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych nauczyciela biologii do nauczania w każdym typie szkół (kod zawodu 233001). Zdobycie kwalifikacji nauczycielskich umożliwia również podjęcie pracy w instytucjach związanych z prowadzeniem działalności edukacyjnej, m.in. w centrach edukacyjnych, działach dydaktycznych ogrodów botanicznych i zoologicznych, ośrodkach i muzeach edukacji ekologicznej, przyrodniczej, w parkach narodowych i krajobrazowych, w jednostkach rządowych, samorządowych oraz organizacjach pozarządowych (NGO) i firmach zajmujących się edukacją przyrodniczą i ekologiczną.

Biotechnologia na UWM

Jeśli zdecydujesz się na studia na kierunku biotechnologia, prowadzone przez Wydział Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie, zdobędziesz podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych wykorzystywanych w biotechnologii.

Poznasz podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu biotechnologii. Będziesz potrafić wykorzystać metody analityczne do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich – symulacyjnych i eksperymentalnych. Poznasz zasady projektowania i przeprowadzania podstawowych procesów biotechnologicznych.

Absolwent tego kierunku po ukończeniu studiów będzie przygotowany do podjęcia pracy w różnych gałęziach gospodarki związanych z biotechnologią. Będzie mógł podjąć pracę w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych, w laboratoriach wykorzystujących materiał biologiczny, laboratoriach naukowo-badawczych, diagnostycznych, kontroli żywności i zakładach związanych z produkcją żywności.

Mikrobiologia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Będąc studentem studiów pierwszego stopnia zdobędziesz podstawową wiedzę dotyczącą różnorodności taksonomicznej, morfologicznej, fizjologicznej i ekologicznej poszczególnych grup drobnoustrojów. Nabędziesz niezbędnych umiejętności związanych z manipulacją materiałem mikrobiologicznym. Poznasz różnorodne techniki mikroskopowe, optyczne i elektronowe, w tym metody komputerowej analizy obrazu mikroskopowego. Poznasz zasady organizacji i pracy laboratoriów mikrobiologicznych.

W toku drugiego stopnia studiów zdobędziesz rozszerzoną wiedzę dotyczącą makroorganizmów i ich roli w funkcjonowaniu globalnego ekosystemu oraz roli tych organizmów w wywoływaniu chorób roślin, zwierząt i ludzi. Poznasz właściwości drobnoustrojów i ich wymagania środowiskowe. Poznasz zasady doboru oraz nabędziesz umiejętności stosowania zawansowanych technik laboratoryjnych, ze szczególnym uwzględnieniem technik immunologicznych i molekularnych.

Będąc absolwentem studiów pierwszego stopnia będziesz przygotowany do posługiwania się aparaturą diagnostyczną i badawczą oraz do podjęcia pracy na stanowisku laboranta w różnorodnych laboratoriach diagnostycznych: służb weterynaryjnych i medycznych, przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego, placówkach ochrony przyrody i środowiska oraz w laboratoriach badawczych.

Kierunki studiów biologicznych w Olsztynie 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia biologiczne Olsztyn. Interesujesz się biologią, genetyką, mikrobiologią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia biologiczne w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Olsztynie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Olsztynie:

Studia w Olsztynie

Kierunki studiów w Olsztynie

Rekrutacja na studia w Olsztynie

Uczelnie Olsztyn

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia