Kierunki studiów Warszawarodzaje studiów WarszawaStudiaStudia biologiczneStudia biotechnologiczneStudia Warszawa

Studia biologiczne i biotechnologiczne w Warszawie

Studia biologiczne związane z biologią rozumianą w szerokim zakresie to przede wszystkim propozycja nauki w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i na uniwersytetach: Uniwersytecie Warszawskim (BIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA), UKSW. Studia biotechnologiczne podjąć można również na Politechnice Warszawskiej.

Nauki biologiczne to Twoja pasja? Jeśli chcesz ją pogłębiać, wybierz studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego lub na Uniwersytecie Warszawskim. Studia biologiczne i biotechnologiczne mają w swoich ofertach także UKSW, WAT i Politechnika Warszawska.

Biologia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Studia na kierunku biologia, które ma w swojej ofercie SGGW, opierają się na solidnej podstawie nauk ścisłych: matematyce, chemii i fizyce. Program obejmuje przedmioty z zakresu botaniki, zoologii, fizjologii roślin i zwierząt, anatomii zwierząt i człowieka, a także mikrobiologii, immunologii, biologii molekularnej, enzymologii i ekologii.

Studia biologiczne w SGGW wyróżnia znaczny udział zajęć laboratoryjnych oraz terenowych. Studenci potrafią stosować zaawansowane techniki badawcze oraz korzystać z najnowszej aparatury, dzięki czemu są doskonale przygotowani do wymagań rynku pracy.

Perspektywy zawodowe:

 • laboratoria analityczne, diagnostyczne, medyczne, bioinformatyczne, mikrobiologiczne,
 • uczelnie, instytuty badawcze,
 • szkolnictwo podstawowe i średnie, po zdobyciu uprawnień pedagogicznych,
 • jednostki zajmujące się ochroną i rekultywacją środowiska,
 • ośrodki hodowli roślin i zwierząt,
 • administracja państwowa i samorządowa,
 • redakcje czasopism naukowych i popularnonaukowych,
 • redakcje radiowe i telewizyjne.

Biotechnologia na Politechnice Warszawskiej

Kierunek studiów biotechnologia, który proponuje Politechnika Warszawska, pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu:  biochemii, biologii, ekologii, mikrobiologii, matematyki, fizyki, chemii, technologii i inżynierii chemicznej, ochrony środowiska, informatyki, inżynierii materiałowej, inżynierii środowiska, ekonomii, nauki o zarządzaniu oraz prawa. 

Studenci uczą się m.in. posługiwać podstawowymi technikami laboratoryjnymi z zakresu biologii, biochemii i chemii oraz technikami analitycznymi, jak również wykorzystywać metody obliczeniowe, eksperymentalne, analityczne i statystyczne do formułowania i rozwiązywania problemów w zakresie biotechnologii. Uczą się także posługiwać technikami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym programami komputerowymi wspomagającymi projektowanie i realizację zadań inżynierskich z zakresu biotechnologii;

Perspektywy zawodowe:

 • małe, średnie i duże przedsiębiorstwach przemysłu biotechnologicznego i przemysłów pokrewnych;
 • jednostki zaplecza naukowo-badawczego przemysłu biotechnologicznego i przemysłów pokrewnych;
 • laboratoria badawcze, kontrolne i diagnostyczne;
 • jednostki projektowe i gospodarcze, w tym przedsiębiorstwa obrotu aparaturą biotechnologiczną;
 • instytucje związane z poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu chemii i biotechnologii.


Dowiedz się więcej o biologicznych kierunkach studiów w Warszawie, wybierając interesujące Cię pozycje z poniższej listy.

Kierunki studiów biologicznych w Warszawie 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia biologiczne Warszawa. Interesujesz się biologią, genetyką, mikrobiologią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia biologiczne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia