Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

uczelnia publiczna, Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to nowoczesna uczelnia przyrodnicza kształcąca w obszarach związanych ze środowiskiem, klimatem, inżynierią, techniką, gospodarką, społeczeństwem, a także procesami, które zachodzą na styku tych dziedzin. Wyróżnikiem uczelni jest bardzo duży nacisk na zajęcia praktyczne.

Najnowsze

SGGW posiada wiele zamiejscowych zakładów doświadczalnych, a także bardzo rozbudowaną bazę laboratoryjno-badawczą na unikalnym, ponad 70 hektarowym kampusie zlokalizowanym na warszawskim Ursynowie. Studenci i studentki już od pierwszego roku nauki dużo czasu spędzają w laboratoriach, centrach badawczych i gospodarstwach doświadczalnych. W efekcie absolwenci opuszczający mury uczelni dysponują nie tylko wiedzą teoretyczną na wysokim poziomie, ale przede wszystkim konkretnymi umiejętnościami i kompetencjami niezbędnymi do podjęcia pracy w wymarzonym zawodzie. Kształcimy na 43 kierunkach. Oznacza to, że w ofercie edukacyjnej odnajdą coś dla siebie zarówno osoby zaciekawione architekturą krajobrazu, ogrodnictwem miejskim, bioinżynierią zwierząt, weterynarią, technologią energii odnawialnej, ekologicznym rolnictwem i produkcją żywności, gospodarką przestrzenną, technologią drewna, jak i ekonomią, logistyką, czy socjologią. 12 spośród wszystkich kierunków można studiować w języku angielskim, a wybrane z nich są dla osób z Polski bezpłatne.

Więcej na www.sggw.edu.pl

Kierunki studiów - SGGW w Warszawie

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

Kierunki studiów w języku angielskim

 • BIOTECHNOLOGY
 • CIVIL ENGINEERING
 • ENVIRONMENTAL ENGINEERING
 • ENVIRONMENTAL PROTECTION
 • FINANCE AND ACCOUNTING
 • FOOD SCIENCE-TECHNOLOGY AND NUTRITION
 • FOREST INFORMATION TECHNOLOGY
 • INFORMATICS AND ECONOMETRICS
 • MANAGEMENT
 • ORGANIC AGRICULTURE AND FOOD PRODUCTION
 • SUSTAINABLE HORTICULTURE
 • VETERINARY MEDICINE

Rekrutacja

Trwa rekrutacja 2024/2025 na SGGW w Warszawie

Oferta edukacyjna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na rok 2024/2025 składa się z 42 kierunków studiów. I tura rekrutacji rozpoczęła się 29 maja 2024 r. W zeszłorocznej rekrutacji 2023/2024 najpopularniejszymi kierunkami okazały się informatyka, zarządzanie oraz finanse i rachunkowość. 
  
Rekrutacja w SGGW na rok 2024/2025. Jak zgłosić się na studia?

W ofercie edukacyjnej na rok 2024/2025 Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie znalazły się 42 kierunki studiów. Kandydaci mogą podjąć studia m.in. na kierunkach: engineering structure, architektura, ogrodnictwo, oraz turystyka i rekreacja. I tura rekrutacji rozpoczęła się 29 maja 2024 r. W tym terminie absolwenci szkół średnich powinni: zarejestrować się w systemie IRK i wybrać kierunek studiów wnieść opłatę rekrutacyjną, wprowadzić wyniki matur oraz wgrać zdjęcie cyfrowe. Maturzyści mogą zarejestrować się na dwa kierunki.
22 lipca w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów zostaną ogłoszone wyniki kwalifikacji. Szczegółowy harmonogram rekrutacji na stronie SGGW – https://www.sggw.edu.pl/rekrutacja/studia-licencjackie-inzynierskie-jednolite-magisterskie/zasady-rekrutacji-na-studia-i-stopnia/kalendarz/?switched_off=true

Osoby przyjęte na studia powinny złożyć dokumenty w terminie 23-31 lipca 2024 (oprócz soboty i niedzieli) w godz. 9:00-16:00 w Biurze Spraw Studenckich, ul. Nowoursynowska 166, Warszawa.

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe: www.sggw.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe-i-inne-formy-ksztalcenia/

Szkoła Doktorska SGGW: www.sggw.edu.pl/rekrutacja/rekrutacja-szkola-doktorska/

MBA – Zarządzanie w agrobiznesie: mba.sggw.pl

Uniwersytet Otwarty: www.uo.sggw.pl

Galeria

SGGWSSGGW

Kontakt

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
tel. 22 593 10 20
rekrutacja@sggw.edu.pl
www.sggw.edu.pl

SGGW w Warszawie - aktualności z uczelni, rekrutacja, kierunki studiów

Lokalizacja

Studia w Warszawie i województwie mazowieckim