Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w rankingach QS

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie po raz kolejny została sklasyfikowana w najnowszych rankingach Quacquarelli Symmonds (QS).

Ukazały się wyniki trzech rankingów przygotowanych przez brytyjską firmę Quacquarelli Symmonds (QS):

  • QS World University Rankings 2022,
  • QS Ranking by Subject 2022,
  • Emerging Europe and Central Asia University Rankings 2022.

W klasyfikacjach istotną rolę odgrywają:

  • opinie pracodawców,
  • umiędzynarodowienie kadry naukowej,
  • umiędzynarodowienie studentów,
  • stosunek liczby wykładowców do liczby studentów
  • dane bibliometryczne (wskaźnik cytowań) oraz danych udostępnianych przez uczelnie.

W rankingu instytucjonalnym Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zajęła pozycję z przedziału 1001-1200.

W rankingach dziedzinowych SGGW znalazła się w zestawieniu w zakresie nauk rolniczych i leśniczych, zajmując 70. pozycję.

Z kolei w rankingu Emerging Europe and Central Asia University, SGGW znalazła się na 91. lokacie. Należy zaznaczyć, że w porównaniu do ubiegłej edycji EECA Rankings, SGGW poprawiła swoją pozycję o 3 miejsca.

Stabilna pozycja SGGW w rankingach globalnych podkreśla, że uczelnia jest jednym z wiodących ośrodków akademickich w Polsce oraz liderem w zakresie nauk przyrodniczych.

(Informacja prasowa SGGW w Warszawie)

Więcej informacji na ten temat na stronie: www.topuniversities.com

ZOBACZ RÓWNIEŻ: SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE – AKTUALNOŚCI, REKRUTACJA

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia