Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

uczelnia niepubliczna, Warszawa

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest jedną z najlepszych niepublicznych uczelni techniczno-artystycznych w Polsce. Mamy ponad dwudziestoletnie doświadczenie w kształceniu inżynierów. Wiemy jak tworzyć profesjonalne programy kształcenia, od lat współpracujemy z pracodawcami, uczymy krytycznego myślenia, analizy, syntezy i komunikacji – u Nas jakość wynika z doświadczenia!

ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa tel. 22 825 80 34
rektorat@wseiz.pl
www.wseiz.pl

WSEiZ… dołącz do Nas!

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest jedną z najlepszych niepublicznych uczelni techniczno-artystycznych w Polsce. Mamy ponad dwudziestoletnie doświadczenie w kształceniu inżynierów. Wiemy jak tworzyć profesjonalne programy kształcenia, od lat współpracujemy z pracodawcami, uczymy krytycznego myślenia, analizy, syntezy i komunikacji – u Nas jakość wynika z doświadczenia!

Edukacja w WSEiZ opiera się nie tylko na przekazywaniu wiedzy teoretycznej, ale na profesjonalnym przygotowaniu do wykonywania przyszłego zawodu, co wynika z umiejętności praktycznych kadry, wpływu pracodawców na profile kształcenia, nowoczesnych programów nauczania i jakości kształcenia zgodnej ze standardami europejskimi.

Studenci mają możliwość zdobycia tytułu:inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, licencjata, a także na czterech kierunkach studiów –magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera, magistra sztukilubmagistra.

W WSEiZ prowadzimy 10 kierunków studiów: Architektura (I° i II°), Architektura Krajobrazu (I°), Architektura Wnętrz (I° i II°), Budownictwo (I°), Wzornictwo (I°), Ochrona Środowiska (I° i II°), Zdrowie Publiczne (I°), Zarządzanie (I° i I), Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (I° i II°), Mechanika i Budowa Maszyn (I°).

Nasz Wydział Architektury – jako jedyny na uczelni niepublicznej w Warszawie i drugi w Polsce – decyzją MNiSW uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku Architektura. Absolwenci kończą więc studia z tytułem magistra inżyniera architekta, niezbędnym do zdobycia pełnych uprawnień architektonicznych nie tylko w Polsce, ale także w krajach Unii Europejskiej! Wydział Architektury WSEiZ otrzymał również pozytywną ocenę instytucjonalną jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej! Ponadto wszystkie kierunki studiów w WSEiZ, akredytowane przez PKA zostały ocenione pozytywnie.

W WSEiZ dysponujemy własną, usytuowaną w centrum Warszawy bazą dydaktyczno-administracyjną, w której znajdują się profesjonalnie wyposażone, specjalistyczne pracownie i laboratoria. W nowocześnie zaadaptowanym budynku przy ul. Olszewskiej 12 mieści się siedziba Uczelni wraz z administracją, która razem z mieszczącym się w pobliżu kompleksem budynków przy ul. Rejtana 16 tworzy centrum dydaktyczno-administracyjne WSEiZ. Część zajęć praktycznych odbywa się również w Terenowej Stacji Ochrony Przyrody i Krajobrazu, zlokalizowanej na obrzeżach Kampinoskiego Parku Narodowego.

W WSEiZ stawiamy na wiedzę, kreujemy zorientowanych na rozwój przedsiębiorczych ludzi z pasją!

 

WSEiZ posiada szeroko rozbudowaną pomoc materialną dla studentów w tym: stypendia socjalne, stypendia za wyniki w nauce, stypendia za wyniki w sporcie, stypendia specjalne (dla niepełnosprawnych), zapomogi. Są one dostępne dla studentów na wszystkich kierunkach i rodzajach studiów.

Szkoła posiada “Kartę Uczelni Erasmus” nadaną przez Komisję Europejską, pozwalającą jej studentom na wyjazdy do uczelni partnerskich w całej Europie. Przy uczelni aktywnie działa Biuro Karier, a także Centrum Współpracy Międzynarodowej.

Więcej informacji: www.wseiz.pl/pl/uczelnia

Kierunki studiów - WSEIZ w Warszawie

studia I stopnia i magisterskie

 • ARCHITEKTURA – studia I i II stopnia
 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU – studia I stopnia
 • ARCHITEKTURA WNĘTRZ – studia I i II stopnia
 • BUDOWNICTWO – studia I i II stopnia
 • WZORNICTWO – studia I stopnia
 • OCHRONA ŚRODOWISKA – studia I i II stopnia
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – studia I i II stopnia
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN – studia I stopnia
 • ZARZĄDZANIE – studia I i II stopnia
 • ZDROWIE PUBLICZNE – studia I stopnia

Władze Uczelni

Rekrutacja

Proces rekrutacji w WSEiZ zależy od wybranego kierunku studiów

 • Jeśli aplikujesz na kierunek Architektura prosimy o zamieszczenie w naszym systemie rekrutacyjnym rekrutacja on-line portfolio z pracami plastycznymi. Teczkę z pracami możesz także złożyć w Rektoracie.
 • Jeśli aplikujesz na kierunki Architektura Wnętrz lub Wzornictwo na studia I stopnia podstawą przyjęcia na studia będzie pozytywny wynik sprawdzianu z uzdolnień plastycznych.
 • Jeśli aplikujesz na kierunek Architektura Wnętrz studia II stopnia podstawą przyjęcia na studia będzie pozytywna ocena portfolio zaprezentowanego podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Jeśli aplikujesz na pozostałe kierunki studiów I lub II stopnia o przyjęciu decyduje kolejność zapisu.

Nie wymagamy zdawania konkretnych przedmiotów na maturze. Jeśli jesteś tegorocznym maturzystą i nie posiadasz jeszcze świadectwa dojrzałości, możesz zarezerwować sobie miejsce, dokonując wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej oraz rejestrując się w rekrutacji on-line. Następnie po uzyskaniu świadectwa dojrzałości możesz złożyć dokumenty i zapisać się na studia. Rezerwacji podlegają kierunki, na które nie obowiązuje sprawdzian lub portfolio.

Biuro Rekrutacji
tel. 22 825 80 34/5
email: rektorat@wseiz.pl

Aktualne opłaty dostępne na stronie: www.wseiz.pl/pl/dla-kandydata/oplaty-za-studia-i-i-ii-stopnia

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni:
https://wseiz.pl/studia-podyplomowe/

Video

Galeria

Kontakt

ul. Olszewska 12
00-792 Warszawa
tel. 22 825 80 34
rektorat@wseiz.pl
www.wseiz.pl

WSEIZ w Warszawie - aktualności z uczelni, rekrutacja, kierunki studiów

Lokalizacja

Studia w Warszawie i województwie mazowieckim