Kierunki studiówKierunki studiów WarszawaStudia architektoniczneStudia techniczneStudia Warszawa

Architektura – Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Chcesz realizować swoje pasje w ramach prestiżowego zawodu? Marzysz o studiach architektonicznych? Architektura w Warszawie?

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie zaprasza kandydatów na kierunek Architektura. Studia I stopnia trwają 4 lata, absolwent uzyskuje tytuł inżyniera architekta.

Na kierunku Architektura pierwszy semestr nauki jest sprawdzianem predyspozycji do zawodu. Predyspozycje sprawdzane będą z następujących przedmiotów:

 • rysunek i malarstwo (ćwiczenia laboratoryjne),
 • podstawy projektowania architektonicznego (ćwiczenia projektowe i laboratoryjne),
 • geometria wykreślna (ćwiczenia projektowe).

Dlaczego warto studiować Architekturę w WSEiZ w Warszawie?

 • dyplom ważny w całej Europie,
 • dostęp do profesjonalnych narzędzi,
 • prestiżowy kierunek studiów,
 • realizacja pasji,
 • uczelnia z charakterem,
 • kontynuacja nauki na studiach II stopnia.

Studiując na kierunku Architektura (studia I stopnia, inżynierskie) w WSEiZ uzyskasz wiedzę praktyczną i teoretyczną na temat:

 • tworzenia projektów architektonicznych, które spełniają zarówno wymogi estetyczne, ekologiczne, jak i techniczne,
 • historii, teorii architektury, sztuk pokrewnych, technologii, ochrony środowiska i nauk humanistycznych,
 • projektowania urbanistycznego i umiejętności niezbędnych w procesie planowania,
 • relacji pomiędzy ludźmi a budynkami oraz pomiędzy budynkami, a ich otoczeniem, jak również relacji: budynki i przestrzeń między nimi, a potrzeby człowieka,
 • zawodu architekta oraz jego roli społecznej, zwłaszcza przy opracowywaniu koncepcji do projektu z uwzględnieniem czynników społecznych, metod gromadzenia informacji,
 • projektowania w celu spełnienia wymogów użytkowych budynków w ramach ograniczeń narzucanych przez czynniki kosztowe i przepisy budowlane,
 • ekonomii, zarządzania, przepisów i procedur przetwarzania koncepcji projektowych w realizacji budynków oraz integracji projektów w całym procesie planowania,
 • odpowiedniego przygotowania do pracy w wykonawstwie architektoniczno-budowlanym, nadzorze budowlanym oraz pomocniczych pracach związanych z twórczym planowaniem urbanistycznym i projektowaniem architektonicznym obiektów budowlanych.

Dzięki wszechstronnemu wykształceniu i prestiżowi, jaki łączy się z tym zawodem, architekci z dyplomem WSEiZ znajdują zatrudnienie w pracowniach architektonicznych, wydziałach architektury i urbanistyki administracji samorządowej wszystkich szczebli: gminnej, powiatowej i wojewódzkiej.
Zatrudniani są w pracowniach konserwatorskich i przedsiębiorstwach budowlanych. Pracują przy organizacji wystaw i targów, projektowaniu scenografii, w agencjach reklamowych. Są także poszukiwanymi pracownikami za granicą.

Sprawdź studia I stopnia w WSEiZ w Warszawie

ZOBACZ RÓWNIEŻ: WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE – AKTUALNOŚCI, REKRUTACJA NA STUDIA

CZYTAJ TAKŻE:

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia