Kierunki studiówKierunki studiów WarszawaStudia przyrodniczeStudia Warszawa

Ochrona środowiska – studia II stopnia w WSEiZ w Warszawie

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest jedyną niepubliczną uczelnią wyższą w Polsce, która prowadzi studia I i II stopnia na kierunku ochrona środowiska?

Sytuacja ekologiczna naszej planety jest jednoznaczna – musimy chronić nasze środowisko przed dalszą degradacją i stworzyć miejsce do życia dla przyszłych pokoleń. Sam wzrost wydatków na ochronę środowiska to nie wszystko. Potrzebni są również specjaliści, tacy jak absolwenci WSEiZ, którzy będą świadomie dbać o środowisko w ramach obowiązków zawodowych.

Ukończenie kierunku Ochrona środowiska II stopnia, który proponuje Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, umożliwi Ci realizację zaawansowanych zadań w zawodzie bez względu na skalę przedsięwzięcia. Dzięki studiom będziesz umieć:

  • dokonać oceny stanu środowiska,
  • planować działania służące poprawie środowiska,
  • wdrażać i oceniać programy zrównoważonego rozwoju,
  • prognozować zmiany mechanizmów ekonomicznych i społecznych w ochronie środowiska.

Ponad 60% zajęć na kierunku Ochrona środowiska stanowią ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, projektowe i terenowe. Pozwoli Ci to poznać praktyczne aspekty zawodu i działań związanych z ochroną środowiska.

Aby w pełni realizować się w odpowiedzialnym wykonywaniu zadań związanych z ochroną środowiska, warto uzupełnić i poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności. Taką możliwość dają studia II stopnia w WSEiZ. Dzięki kompetentnej i doświadczonej kadrze wykładów – specjalistów w swoich dziedzinach uzyskasz kompletne, praktyczne wykształcenie. Polska Komisja Akredytacyjna aż pięć razy pozytywnie oceniła jakość kształcenia studiów drugiego stopnia na kierunku Ochrona Środowiska! Zdaniem PKA „Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie odgrywa istotną pozycję na rynku edukacyjnym”.

Aby móc rozpocząć studia II stopnia na kierunku Ochrona Środowiska, musisz spełniać następujące warunki:

  • posiadać dyplom ukończenia studiów poświadczający uzyskanie kompetencji inżynierskich na kierunku Ochrona Środowiska lub kierunku pokrewnym, np. Inżynieria Środowiska, Technologie Ochrony Środowiska, Ochrona i Inżynieria Środowiska

lub

  • posiadać dyplom ukończenia studiów na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka lub do pokrewnych dyscyplin naukowych, w szczególności: inżynieria chemiczna, nauki o Ziemi i środowisku oraz dyscyplin z dziedziny nauk rolniczych, jeżeli uzupełnienie brakujących efektów uczenia się może być zrealizowane w postaci różnic programowych w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS. Różnice programowe wyznaczane są indywidualnie dla każdego kandydata na studia II stopnia (pobierz podanie)

lub

  • posiadać dyplom ukończenia studiów na kierunku przyporządkowanym do pokrewnych dyscyplin naukowych, z tytułem zawodowym licencjata lub magistra, jeżeli uzupełnienie brakujących efektów uczenia się (kierunkowych i inżynierskich) może być zrealizowane podczas semestru uzupełniającego oraz w ramach różnic programowych w wymiarze nie przekraczającym 30 punktów ECTS. Różnice programowe wyznaczane są indywidualnie dla każdego kandydata na studia II stopnia (pobierz podanie).

Dowiedz się więcej o dostępnych specjalnościach:

Sprawdź wszystkie dostępne KIERUNKI STUDIÓW W WSEiZ

ZOBACZ RÓWNIEŻ: WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE – REKRUTACJA NA STUDIA

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia