SGGW ze statusem Uniwersytetu Europejskiego

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uzyskała zaszczytne miano Uniwersytetu Europejskiego, dołączając wcześniej do inicjatywy UNIgreen.

Komisja Europejska przyznała konsorcjum UNIgreen, do którego należy Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, status Uniwersytetu Europejskiego. Uzyskanie zaszczytnego miana jest rezultatem przystąpienia SGGW do konsorcjum i współudziału w realizacji potężnego, międzyinstytucjonalnego projektu, obejmującego zagadnienia dotyczące wszystkich obszarów działalności uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii edukacji.

UNIgreen (The Green European University) to konsorcjum 8 partnerskich instytucji, specjalizujących się w naukach rolniczych, przyrodniczych i biotechnologii. W jego skład wchodzą:

  • University of Almería – Hiszpania (instytucja koordynująca)
  • Agricultural University of Plovdiv – Bułgaria
  • Agricultural University of Iceland – Islandia
  • Haute Ecole de la Province de Liège – Belgia
  • Instituto Politécnico de Coimbra – Portugalia
  • Paris Sup’Biotech – Francja
  • Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Włochy
  • Warsaw University of Life Sciences – Polska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego była instytucją, która w ramach inicjatywy Uniwersytetów Europejskich pt. The Green European University (UNIgreen) przygotowała wniosek projektowy. Podpisanie wniosku nastąpiło w Brukseli 17 lutego 2022 r. Organizatorem spotkania było Biuro Stosunków Międzynarodowych belgijskiej uczelni partnerskiej – Haute Ecole de la Province de Liège (HEPL).

Projekt dąży do wzmocnienia powiązań między edukacją, badaniami, innowacjami, dobrymi praktykami oraz transferem wiedzy tak, aby powstały sojusz stał się wzorcowym uniwersytetem europejskim w zakresie szkolnictwa wyższego i badań w obszarach Agro, Bio i Life Science. Projekt zakłada umożliwienie swobodnego przepływu wiedzy, ułatwianie pozyskiwania podwójnych lub wspólnych europejskich stopni naukowych oraz przyciąganie talentów spoza Europy poprzez promowanie wielojęzycznego uczenia się, międzykulturowości i zwiększonej inkluzywności.

Projekt ma się także przyczynić do osiągnięcia transformacji gospodarczej na poziomie lokalnym i regionalnym, a na szczeblu krajowym do uruchomienia ponadregionalnych sieci na rzecz rozwoju, innowacji i przedsiębiorczości, wzmacniania kompetencji personalnych i zawodowych obywateli oraz zwiększenia ich szans na znalezienie zatrudnienia.

(Informacja prasowa / materiały: SGGW w Warszawie)

ZOBACZ RÓWNIEŻ: SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE – AKTUALNOŚCI, REKRUTACJA

Czytaj także:

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia