Meblarstwo na SGGW w Warszawie

MEBLARSTWO – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Technologii Drewna SGGW

STUDIA I STOPNIA
przedmioty rekrutacyjne: matematyka albo chemia, albo biologia, albo fizykauzyskany tytuł: inżynier

STUDIA STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 90początek zajęć: semestr zimowyczas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)

STUDIA NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 30początek zajęć: semestr zimowyczas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)

CHARAKTERYSTYKA
Meblarstwo to kierunek studiów, którego program został zaprojektowany przez Wydział Technologii Drewna SGGW we współpracy z przedstawicielami branży meblarskiej w Polsce. Studenci poznają specyfikę materiałów wykorzystywanych w meblarstwie, najnowsze trendy konstrukcyjne i projektowe, korzystają też z nowoczesnych programów służących nie tylko do projektowania, lecz także do obsługi maszyn i urządzeń CNC. Absolwenci meblarstwa to specjaliści o ugruntowanej wiedzy i wszechstronnym przygotowaniu w zakresie projektowania, planowania produkcji, wytwarzania i dystrybucji w branży meblarskiej, a także organizacji pracy i zarządzania przedsiębiorstwem. Mają umiejętności niezbędne do pracy w przedsiębiorstwach o strukturach organizacyjnych różnej skali (od mikroprzedsiębiorstw do scentralizowanych koncernów międzynarodowych), a także w ramach indywidualnej działalności gospodarczej.

WE WSPÓŁPRACY Z PRZEMYSŁEM
Meblarstwo to jedna z najsilniejszych gałęzi polskiego przemysłu, skupiająca ponad 27 tys. podmiotów gospodarczych, którym często brakuje wykwalifikowanej kadry. Obecnie branża zatrudnia ponad 160 tys. osób. Przemysł meblarski został uznany za priorytetowy dla rozwoju gospodarczego Polski i wymaga silnego wsparcia również ze strony szkolnictwa wyższego, kształcącego wyspecjalizowanych w przemyśle meblarskim inżynierów.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwenci kierunku meblarstwo są przygotowani do pracy w zakładach branży meblarskiej, firmach i przedstawicielstwach handlowych, biurach projektowych, placówkach naukowo-badawczych, szkolnictwie zawodowym. Studenci są objęci programem płatnych staży odbywających się w największych przedsiębiorstwach branży meblarskiej (m.in. IKEA Industry, Fabryki Mebli Forte S.A., Fabryki Mebli Wójcik, Mardom Pro, Mebloform). Uczestnictwo w programie odbywa się poprzez połączenie studiowania w trybie dziennym oraz pracy zawodowej w wybranym przedsiębiorstwie. Stażyści uzyskują możliwość podnoszenia swoich kompetencji zawodowych.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: SGGW – STRONA WWW UCZELNI
STRONA WYDZIAŁU TECHNOLOGII DREWNA SGGW

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia