Kierunki studiów WarszawanewStudia techniczneStudia Warszawa

Inżynieria materiałowa w Warszawie

Jeśli przeglądasz techniczne kierunki studiów w Warszawie i chcesz dowiedzieć się więcej o kierunku inżynieria materiałowa – w tym artykule znajdziesz najważniejsze informacje na ten temat. Które warszawskie uczelnie mają inżynierię materiałową w swoich ofertach?

Kierunek inżynieria materiałowa prowadzą Politechnika Warszawska oraz Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

Inżynieria materiałowa na Politechnice Warszawskiej

Inżynieria materiałowa to dziedzina wiedzy zajmująca się projektowaniem, tworzeniem i udoskonalaniem materiałów, z których zbudowane są otaczające nas przedmioty. Inżynieria materiałowa to obecnie kierunek przyszłości, a zdobyta w czasie studiów wiedza jest wykorzystywana niemal we wszystkich gałęziach przemysłu m.in. medycznym, lotniczym, elektronicznym czy kryminalistyce.

Rozwój inżynierii materiałowej sprawił, że dysponujemy obecnie materiałami pozwalającymi na budowę maszyn pracujących w ekstremalnych (kosmicznych) warunkach, umożliwiającymi zapis i przesyłanie ogromnych ilości informacji, czy też biomateriałami, które będą mogły zastępować „zużyte” części ludzkiego organizmu.

Inżynieria materiałowa to nauka interdyscyplinarna łącząca wybrane obszary fizyki, chemii, informatyki, biologii czy nawet medycyny. Dziedziny te umożliwiają zrozumienie procesów związanych z wytrzymałością, właściwościami, kształtowaniem struktury i troską o jakość materiałów.

Zadaniem inżyniera materiałowego jest projektowanie i planowanie procesów związanych z kształtowaniem, przetwarzaniem oraz wytwarzaniem nowoczesnych i innowacyjnych materiałów w oparciu o konkretne specyfikacje.

Specjalności:

  • Biomaterials (w języku angielskim),
  • Inżynieria powierzchni,
  • Nanomateriały i nanotechnologie,
  • Nowoczesne materiały konstrukcyjne,
  • Zaawansowane materiały funkcjonalne.

Inżynieria materiałowa w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

Inżynieria materiałowa – propozycja WAT w Warszawie – jest nauką o strukturze, własnościach i technologii wytwarzania materiałów. Spośród innych dziedzin nauki inżynierię materiałową wyróżnia interdyscyplinarny charakter, łączy ze sobą fizykę i chemię, mechanikę i elektronikę, biologię i medycynę.

Inżynieria materiałowa stanowi podstawę nowoczesnego przemysłu. Jest kierunkiem studiów kształcącym w zakresie świadomego projektowania materiałów w celu nadania im właściwości jakie są potrzebne w danym zastosowaniu. Inżynieria materiałowa jest jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin nauki i techniki. Spowodowane jest to tym, że rozwój cywilizacji technicznej zależy w coraz większym stopniu od rozwoju materiałów. Swój dynamiczny rozwój inżynieria materiałowa zawdzięcza wykorzystywaniu metod komputerowych oraz nowoczesnych technologii informatycznych. Umożliwia, przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi, zastosowanie szeregu technologii, które pozwalają w chwili obecnej na tworzenie dowolnych materiałów, czyniąc je użytecznymi dla ludzi, jak np. biomateriałów projektowanych i wytwarzanych do bezpośrednich zastosowań w organizmach żywych.

Specjalności:

  • Materiały konstrukcyjne,
  • Materiały funkcjonalne,
  • Nowe materiały i technologie.

Absolwent po kierunku Inżynieria materiałowa może być zatrudniony biurach projektowych i doradczych, działach produkcji wytwarzających materiały, zakładach przemysłowych, przedsiębiorstwach przemysłowych, wytwarzających, przetwarzających lub stosujących materiały inżynierskie, instytucjach naukowo-badawczych, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej oraz komputerowego wspomagania w technice.

Kierunek inżynieria materiałowa w Warszawie

Interesują Cię szczegóły dotyczące kierunków – sprawdź naszą stronę studia techniczne Warszawa. Interesujesz się techniką, chcesz poznać więcej propozycji w tym zakresie na terenie całego kraju zobacz również: Studia techniczne w Polsce. Dla tych, którzy interesują się informatyką odpowiednie informacje na stronie studia informatyczne Warszawa.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Budownictwo w Warszawie

Gdzie studiować kierunek budownictwo w Warszawie? Wiedza z perspektywą atrakcyjnego zatrudnienia.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia