Kierunki studiów Poznańnewrodzaje studiów PoznańStudiaStudia pedagogiczneStudia Poznań

Studia pedagogiczne w Poznaniu

Studia pedagogiczne w Poznaniu to domena Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM. Ten typ studiów znaleźć można również na licznych poznańskich uczelniach niepublicznych.

Przykładowe kierunki: PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA SPECJALNA. Te dwa wymienione kierunki nie wyczerpują informacji o studiach pedagogicznych. Jest kilkanaście specjalności, na których można studiować w Poznaniu (np. DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE, RESOCJALIZACJA, SOCJOTERAPIA I PROMOCJA ZDROWIA). Poznaj lepiej studia pedagogiczne w Poznaniu i dostępne specjalności . Może zainteresują cię również studia na kierunku jednolitym magisterskim: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA.

Pedagogika – studia licencjackie w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu

Studia licencjackie na kierunku pedagogika, które prowadzi Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, koncentrują się na przygotowaniu absolwentów do pracy w edukacji formalnej i pozaformalnej. Celem studiów jest wyposażenie studentów w wiedzę o skuteczności różnych zabiegów edukacyjnych.

Specjalności:

Perspektywy zawodowe:

 • instytucje kulturalne,
 • instytucje profilaktyki społecznej,
 • organizacje rządowe i pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje),
 • sektor szeroko rozumianych usług społecznych.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kierunek studiów jednolitych magisterskich pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na UAM w Poznaniu wszechstronnie przygotowuje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Absolwenci to osoby potrafiące kreować proces kształcenia zintegrowanego na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także wykazujące się znajomością najnowszych polskich i światowych tendencji w tym zakresie. 

Perspektywy zawodowe:

 • Uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej /potencjalne miejsca pracy: przedszkola publiczne, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne, przedszkola niepubliczne – alternatywne, sprofilowane; żłobki, kluby dziecięce; szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne – alternatywne, sprofilowane (klasy I-III);
 • Uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela języka obcego w przedszkolach i klasach I-III;
 • Przygotowanie pedagogiczne do pracy m. in. na stanowisku nauczyciela – wychowawcy w świetlicach szkolnych.

Pedagogika specjalna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Celem kształcenia na studiach jednolitych magisterskich na kierunku pedagogika specjalna, który ma w swojej ofercie UAM w Poznaniu, jest przygotowanie pedagogów specjalnych do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z niepełnosprawnością intelektualną. W toku studiów fenomen niepełnosprawności jest analizowany z  perspektywy studiów o niepełnosprawności, emancypacyjnej pedagogiki specjalnej z uwzględnieniem ujęcia kulturowo-antropologicznego oraz etnograficznego. Położony jest nacisk na kształtowanie umiejętności uwzględniania perspektywy osoby z niepełnosprawnościami i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jej prawa do samostanowienia oraz pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Specjalności:

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (rehabilitacja w znaczeniu rehabilitacji pedagogicznej, społecznej, zawodowej)
 • Terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu psychospołecznym

Perspektywy zawodowe:

 • Przedszkola i szkoły dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym, znacznym;
 • Placówki edukacyjne, placówki edukacyjne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • Placówki należące do systemu pomocy społecznej (domy pomocy społecznej, dzienne ośrodki adaptacyjne, warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy);
 • Organizacje pozarządowe i fundacje zajmujące się pomocą społeczną;
 • Ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne, centra interwencji kryzysowej, centra mediacyjne, instytucje dydaktyczno-badawcze oraz instytucje zajmujące się upowszechnianiem wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej.


Dowiedz się więcej o pedagogicznych kierunkach studiów w Poznaniu, wybierając interesujące Cię pozycje z poniższej listy.

Kierunki studiów pedagogicznych w Poznaniu 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia pedagogiczne Poznań. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia pedagogiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Poznaniu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Poznaniu:

Studia w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Uczelnie Poznań

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia