Kierunki studiów PoznańnewStudia pedagogiczneStudia Poznań

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Poznaniu

Wybierasz się na studia pedagogiczne? Szczególnie interesuje Cię kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Poznaniu? Które poznańskie uczelnie wyższe mają go w swoich ofertach?

Czy warto studiować kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna?

Jak ważne jest kształcenie przedszkolne i wczesnoszkolne specjalnie nie trzeba nikogo przekonywać. Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pozwolą Ci zdobyć kwalifikacje pedagogiczne i nauczycielskie wymagane w pracy z dziećmi na najwcześniejszych etapach edukacji. Oczywiście nie są to studia dla wszystkich, ale już sam fakt, że myślisz o ich podjęciu, sugeruje, że możesz podsiadać predyspozycje do pracy z małymi uczniami.

Gdzie studiować kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Poznaniu?

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna proponuje kandydatom Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzą go również poznańskie uczelnie niepubliczne: m.in. WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, Uniwersytet WSB Merito Poznań oraz Poznańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM)

Jeśli zdecydujesz się na studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, prowadzone przez Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, będziesz zdobywać wiedzę i umiejętności w zakresie wspomagania rozwoju dzieci, indywidualizowania pracy z nimi, diagnozowania i stymulowania ich rozwoju.

Poznasz idee integracji i inkluzji w edukacji, będziesz posiadać warsztat pracy w zakresie m. in. metodyki języka polskiego, matematyki, metodyki edukacji społeczno-przyrodniczej, a także: metodyki edukacji plastycznej, muzycznej, technicznej i wychowania fizycznego. Studenci realizują także zajęcia z metodyki języka obcego.

Ważne miejsce w procesie kształtowania kompetencji absolwenta odgrywają praktyki pedagogiczne odbywane w przedszkolach i klasach I- III szkół podstawowych, w trakcie których ma możliwość twórczego wykorzystywania zdobytej – w toku studiów – wiedzy i umiejętności.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu

Celem studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, które proponuje WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, jest zdobycie wiedzy, rozwinięcie umiejętności oraz kompetencji społecznych niezbędnych do etycznego, refleksyjnego i efektywnego funkcjonowania zawodowego i osobistego w zmieniającej się rzeczywistości. W szczególności – w oparciu o opis zawarty w efektach kształcenia – celem studiów jest dostarczenie: pogłębionej i rozszerzonej wiedzy, o charakterze interdyscyplinarnym, obejmującej rozszerzoną terminologię, ułatwiającą rozumienie rozwoju, złożoności i zmienności pedagogiki i praktyki edukacyjnej.

Studia mają też za cel rozwijanie umiejętności wyszukiwania, analizowania, oceniania i integrowania informacji z różnych źródeł oraz formułowania na ich podstawie krytycznych sądów; prowadzenia badań naukowych (ze szczególnym uwzględnieniem badań typu action-research), a także formułowania i wyrażania własnych, niezależnych poglądów i idei w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych. Celem studiów jest kształtowanie kompetencji gotowości do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych oraz wrażliwości na problemy edukacyjne i odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata.

Absolwent tego kierunku będzie wrażliwy na potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz gotowy do samodzielnego rozwiązywania problemów edukacyjnych. Będzie przygotowany do pełnienia funkcji inicjatora i koordynatora życia społecznego; aktywizowania środowiska rodzinnego i lokalnego wychowanków. Będzie obiektywny w ocenie własnej osoby i świadomy znaczenia swojego rozwoju osobowego.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w PAM w Poznaniu ( dawniej WSPiA)

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, które ma w swojej ofercie Poznańskiej Akademii Medycznej NS im. Księcia Mieszka I, pozwalają na zdobycie przygotowania pedagogicznego oraz niezbędnych kwalifikacji do podjęcia pracy nauczyciela, czyli działań edukacyjnych i wychowawczych w zakresie pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz żłobku.

Wśród efektów uczenia się osiąganych podczas studiów na tym kierunku znajduje się również zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu wspierania rozwoju dziecka, czy pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Szczególną rolę podczas studiów pełnią praktyki zawodowe. Ich realizacja pozwala na zdobycie doświadczenia, przećwiczenia zdobytych umiejętności pod okiem doświadczonych pedagogów i nauczycieli oraz zetknięcia z przyszłym środowiskiem pracy.

Absolwent może zostać zatrudniony placówkach oświatowych (szkołach podstawowych – klasy I-III, przedszkolach) i opiekuńczych (żłobkach/klubach malucha).


Uzyskaj szczegółowe informacje o tym kierunku, przygotowane przez prowadzące go poznańskie uczelnie:

Kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Poznaniu

Więcej informacji o kierunkach pedagogicznych, ich opisy, informacje o zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie studia pedagogiczne Poznań. Interesujesz się zagadnieniami pedagogicznymi lub myślisz o pracy w instytucjach związanych z edukacją, nauką, albo organizowaniem szkoleń, chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce? Sprawdź stronę studia pedagogiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Poznaniu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Poznaniu:

Studia w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Uczelnie Poznań

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia